Natuur

Delen via:   

De nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring loopt voor een groot gedeelte door weilanden en natuurgebieden zoals het groene hart. De aanleg van de nieuwe verbinding en het afbreken van de oude kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders. Dit ontstaat omdat werkgebieden verharding en verlichting krijgen of doordat er bomen en struiken moeten worden verwijderd.

Wet Natuurbescherming

Vanuit de wet Natuurbescherming doet TenneT er alles aan om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien. Zowel tijdens de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen als erna. Dat doen we door waar nodig zogenaamde mitigerende maatregelen te nemen. Dit zijn maatregelen die de negatieve effecten van de aanleg van de verbinding verminderen of wegnemen. Deze zijn heel divers en afhankelijk van de soorten dieren en planten in een specifiek gebied. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden werkgebieden opgeruimd en groenstructuren hersteld.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.