Kappen en herplanten

Delen via:   

Voor de aanleg van werkterreinen en werkwegen, het uitvoeren van boor- en graafwerkzaamheden en het bouwen van de hoogspanningsmasten, ontkomen we helaas niet aan het kappen van bomen en het verwijderen van struiken bosschages. Ook mogen er vanwege de veiligheid geen (hoge) bomen onder de nieuwe hoogspanningsverbinding blijven staan en willen we natuurlijk voorkomen dat boomwortels de ondergrondse delen van de verbinding beschadigen met alle risico's van dien.

In overleg met grondeigenaren en natuurterreinbeheerders herstellen we na afloop van de werkzaamheden de gebieden waar we hebben gewerkt. We bekijken dan ook wat de mogelijkheden voor herplant zijn, rekening houdend met wat er wel en niet mag onder en nabij de hoogspanningsverbinding.

Ook de uitvoering van het Landschapsplan betekent dat we op een aantal locaties in de omgeving van de hoogspanningsverbinding veel bomen en struiken aan gaan planten. Het spreekt tot slot voor zich dat we ons bij de kap van bomen houden aan de wettelijke verplichtingen tot herplant en voorwaarden die zijn opgenomen in vergunningen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.