Planten en dieren

Delen via:   

Het gebied waar het project Randstad 380 kV Noordring wordt aangelegd is het leefgebied van een aantal beschermde diersoorten op grond van de wet Natuurbescherming zoals de rugstreeppad, de oeverzwaluw en de houtduif.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is een middelgrote pad met korte poten en is bruinachtig grijs van kleur met groene vlekken. Over de rug van de pad loopt een gele streep en hier dankt de soort ook zijn naam aan. De rugstreeppad begin 2017 gesignaleerd in de buurt van het Bentwoud nabij Zoetermeer. Om te voorkomen dat deze dieren onze werkterreinen op komen, en daardoor het risico lopen om gedood te worden, heeft de aannemer amfibischermen geplaatst. Tot dat er geen rugstreeppadden meer gesignaleerd worden liggen de werkzaamheden stil.

Oeverzwaluw

Maar ook broedende vogels hebben onze aandacht zoals in de buurt van Hoofddorp. Daar had zich enige tijd geleden een zwerm Oeverzwaluwen gevestigd. Om te voorkomen dat deze broedvogels zich vestigen in het gebied wordt het werkgebied gemaaid. Daarnaast trekt een natuurbeheerder elke dag door het gebied met aan zijn zijde een hond. Dit moet ervoor zorgen dat vogels die gaan broeden een andere plek uitkiezen.

Vogelflappen en varkenskrullen

Ook nadat de hoogspanningsverbinding in bedrijf is neemt TenneT maatregelen om te zorgen dat beschermende en veel voorkomende vogels zoals eenden en meeuwen geen schade worden toegebracht. In de bovenste en onderste draden van de hoogspanningsverbinding worden zogenaamde varkenskrullen en vogelflappen aangebracht. Deze vormen van draadmarkering die ervoor zorgen om de zichtbaarheid van de geleiders te verbeteren zodat vogels er niet tegenaan vliegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.