Schade

Delen via:   

Net als hinder en overlast proberen we ook schade zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat u door de bouwwerkzaamheden schade ondervindt.

Schade grondeigenaren en grondgebruikers

Als er onverhoopt toch schade ontstaat dan wordt deze uiteraard door ons vergoed. Ook voor mogelijke schade voor het gebruik van het perceel, zoals gewassen- en inkomensschade, ontvangt u een volledige vergoeding. Voor het verlenen van de ‘betredingstoestemming ontvangt u een financiële meewerkvergoeding. Als het kan vragen we in één keer toestemming voor alle onderzoeken die worden uitgevoerd op uw percelen binnen een bepaalde periode.

Meer informatie kunt u vinden in de brochures: Wat gebeurt er op mijn land?

Schade tijdens het werk in uitvoering

Door de uitvoering van de werkzaamheden bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding kan er ook schade ontstaan. Als de werkzaamheden leiden tot zaak- en/of personenschade aan eigendommen van derden kunt u een schadeclaim indienen.

Schadeclaim indienen

Heeft u materiële schade opgelopen en acht u TenneT hiervoor aansprakelijk, dan kunt u hiervan melding maken door middel van onderstaand formulier. U ontvangt van ons vervolgens een ontvangstbevestiging. Het schadeloket van TenneT neemt de schade in behandeling. 

Vragen

Als u vragen heeft over uw ingediende schade, dan kunt u contact opnemen met het schadeloket van TenneT, e-mail: schade(at)tennet.eu.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.