19 en 26 augustus nachtelijke afsluiting A200-Haarlemmerstraatweg.

Delen via:   
11 / 08 / 2015

De werkzaamheden van TenneT voor de aanleg van de nieuwe 380kV bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk zijn volop bezig rondom de A200 en de Haarlemmerstraatweg.

Tijdens de werkzaamheden blijft de stroomvoorziening van de bestaande 150kV verbinding in bedrijf. De bestaande verbinding wordt tijdelijk omgeleid omdat er (gedeeltelijk) vlakbij de bestaande verbinding gewerkt wordt aan de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hiervoor worden tijdelijke masten gebruikt. In opdracht van TenneT gaat aannemer Reddyn de werkzaamheden met betrekking tot deze tijdelijke hoogspanningsverbinding uitvoeren. 

Het intrekken van de geleiders (de stroomdraden) in deze tijdelijke masten is een complexe operatie die omgeven is met de nodige veiligheidsmaatregelen. Om de overlast voor weggebruikers te beperken is er voor gekozen om dit werk deels 's nachts uit te voeren. 

In de nacht van woensdag op donderdag vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur op
19 en 26 augustus as. worden de geleiders in de tijdelijke hoogspanningsverbinding over de A200 en de Haarlemmerstraatweg getrokken. Tijdens deze twee nachten vindt er een wegafsluiting plaats. tussen het Rotterpolderplein en de Camera Obscuraweg en de Haarlemmerstraatweg tussen de Zoete Inval en Weerenweg. Het verkeer wordt omgeleid via de N205 en (brom) fietsers via de Flevoroute. De verkeersstremmingen die op zullen treden worden begeleid door verkeersregelaars en verkeersafzettingen met bebording.
Op het kaartje vindt u een alternatieve route. 

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met TenneT. U kunt TenneT bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl). 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.