A200: Tijdelijke 150 kV verbinding in bedrijf en stremming 2 en 3 december

Delen via:   
16 / 11 / 2015

De werkzaamheden van TenneT voor de aanleg van de nieuwe 380kV bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk zijn volop bezig rondom de A200 en de Haarlemmerstraatweg.

Tijdens de werkzaamheden blijft de stroomvoorziening van de bestaande 150kV verbinding in bedrijf. De bestaande verbinding is tijdelijk omgeleid omdat er (gedeeltelijk) vlakbij de bestaande verbinding gewerkt wordt aan de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hiervoor worden tijdelijke masten gebruikt. In opdracht van TenneT voert aannemer Reddyn de werkzaamheden met betrekking tot deze tijdelijke hoogspanningsverbinding uit. De tijdelijke 150kV verbinding is inmiddels in bedrijf

Nachtelijke stremming A200 twee en drie december

De volgende stap, het verwijderen van de geleiders (de stroomdraden) van de bestaande 150kV verbinding,. is een complexe operatie die omgeven is met de nodige veiligheidsmaatregelen. Om de overlast voor weggebruikers te beperken is er voor gekozen om dit werk deels 's nachts uit te voeren. 

In de week van 30 november (week 49) worden in de nacht van woensdag op donderdag en de nacht van donderdag op vrijdag vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur de geleiders van de bestaande hoogspanningsverbinding over de A200 en Haarlemmerstraatweg verwijderd. Tijdens deze twee nachten vindt er een wegafsluiting plaats waardoor Post NL niet via de normale aanrijroutes bereikbaar zal zijn. De verkeerstremmingen die op zullen treden worden begeleid door verkeersregelaars en verkeersafzettingen met bebording. De verkeersstremmingen die op zullen treden worden begeleid door verkeersregelaars en verkeersafzettingen met bebording.
Op het kaartje vindt u een alternatieve route. Mochten de werkzaamheden niet kunnen worden afgerond in week 49, is week 51 aangegeven als reserveweek waarbij dezelfde nachten met bijhorende tijden worden gehanteerd.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met TenneT.
U kunt TenneT bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.