Aangepast tracé Vijfhuizen-Rijpwetering gepresenteerd tijdens inloopavond Hoofddorp

Delen via:   
15 / 12 / 2011

Tijdens de inloopavond in Hoofddorp op 13 dec. jl konden bezoekers kennis nemen van het voorlopig tracé van de Noordring van de 380kV-hoogspanningsverbinding.

De avond was aangekondigd in het Witte Weekblad, de InforMeer, op de website www.Randstad380kv.nl , en in de nieuwsbrief. De verspreiding van de nieuwsbrief is wegens omstandigheden op sommige plekken helaas vertraagd waardoor een aantal mensen kort van te voren geïnformeerd zijn over de inloopavond.

De avond die desondanks goed werd bezocht, stond vooral in het teken van vragen van bewoners hoe dicht het tracé straks langs hun huis zal gaan lopen en wat de nieuwe locatie van station Vijfhuizen voor consequenties heeft. De stands met de filmanimatie en de grote kaarten met daarop het tracé en het station werden dan ook druk bezocht. Het ligt in de verwachting dat deze maand het voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. Dit voorbereidingsbesluit bevat een tracé langs de westkant van Hoofddorp.

Tracekaarten

De tracekaarten die op de informatieavonden zijn getoond geven een globale indruk van het trace. Er wordt nu hard gewerkt aan een definitief trace. Dit zal in het tweede kwartaal van 2012 ter inzage gaan met het Rijksinpassingsplan. Op dat moment kunnen er ook zienswijzen worden ingediend.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.