Aanleg fundering gestart bij de Facetlaan in Lansingerland

Delen via:   
23 / 03 / 2014

TenneT TSO is gestart met werkzaamheden ten noorden van de A12, waar het hoogspanningsstation Bleiswijk zich bevindt, verschijnt het PRISMA Bedrijvenpark. Eind 2015 zal bakkerij Hoogvliet daar operationeel zijn. TenneT geeft gevolg aan het verzoek van Hoogvliet om daar ter plaatse, eerder dan gepland, een fundering ten behoeve van de toekomstige hoogspanningsmast aan te leggen. De reden hiervoor is dat de bedrijfsvoering van Hoogvliet ernstig verstoord wordt wanneer de fundatie wordt gebouwd als de bakkerij in bedrijf is Het plaatsen van de mast en de geleiders volgt naar verwachting in 2016. Deze maken onderdeel uit van de toekomstige Randstad 380kV- hoogspanningsverbinding die TenneT aanlegt tussen Bleiswijk en Beverwijk.

Concreet betekent dit dat er in de periode maart tot begin juni 2014 werkzaamheden plaatsvinden tussen 07.00 uur en 17.00 uur. TenneT doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. De aannemerscombinatie BAM – Cofely Fabricom voert de werkzaamheden uit namens TenneT.

De start

In de week van 3 maart is begonnen met het inrichten van het werkterrein. Vervolgens zal het werkterrein een week later worden aangevuld met zand en met een tijdelijke verhardingslaag (repack) worden afgedekt. In deze periode kunt u transport en werkverkeer verwachten in de omgeving van het werkterrein.

Heiwerkzaamheden

Aansluitend starten de heiwerkzaamheden naar verwachting in de week van 24 maart, die wellicht enige geluidsoverlast zullen geven voor u als omwonende. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces zal circa 1 week duren. Na het heien van de palen wordt de bouwput ontgraven

Fundering

Vervolgens wordt het beton gestort in twee fases waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog 1 maand uitharden.  Van deze werkzaamheden zult u als buurtgenoot weinig tot geen overlast ondervinden.  

Aanrijroute werkverkeer

De aanrijroute voor vrachtverkeer vindt plaats vanaf de A12/N209 naar de Facetlaan. De Facetlaan is volledig afgesloten voor overig verkeer en onbevoegden en is dan alleen toegankelijk voor bouwverkeer. Wij willen u er op wijzen dat bouwwegen en werkterreinen verboden terrein zijn voor belangstellenden. Alle benodigde veiligheidsvoorschriften worden vanzelfsprekend in acht genomen. 

Vragen

In december 2013 is de nieuwsbrief Randstad 380kV verspreid met de laatste stand van zaken van het project. Mocht u deze niet hebben ontvangen laat ons dit dan weten via info@randstad380kv.nl. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026-373 3229) of per email (info@randstad380kV.nl). 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.