Aanleg in Zuidelijke Haarlemmermeer gestart

Delen via:   
27 / 01 / 2017

TenneT is gestart met de aanleg van Randstad 380 kV in het Zuidelijke deel van de Haarlemmermeer.  De hoogspanningsverbinding loopt vanaf de Bennebroekerweg langs Driemerenweg en Leimuiderweg en verder zuidwaarts langs de spoorlijn Schiphol-Leiden naar de Ringvaart.

Inloopavond

Woensdag 8 februari is er een inloopavond over de werkzaamheden. TenneT en aannemers zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen tussen 19.30 tot 21.00 uur. Adres: De Venneper Lodge, Getsewoudweg 1 in Nieuw-Vennep.

Waar wordt gewerkt?

Vanaf half februari begint de aannemer is met de aanleg van werkwegen en -terreinen parallel aan de Leimuiderweg (N207) (masten 181 - 186); In april volgen de werkwegen vanaf de Nieuwekerkertocht langs de oostelijke zijde van de Leimuiderweg tot aan de Ringvaart (dit zijn de masten 163 -180). De aanleg van de werkwegen en –terreinen is in dit gebied Gereed naar verwachting eind juli gereed.

Ten zuiden van Zwaanshoek (masten 199 -197, Driemerenweg) is al begonnen met de aanleg van werkwegen en –terreinen. De aanleg van de andere masten (196-187) start dit najaar. Eind maart beginnen de heiwerkzaamheden en worden damwanden geplaatst voor de mastfundaties. De masten bij Zwaanshoek staan half juni op hun plek en langs de Leimuiderweg richting Ringvaart (185 -163) begin 2018.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.