Aanpakken geluidsoverlast omwonenden Vlielandstraat in Zaandam

Delen via:   
30 / 11 / 2017

In het kader van het project Randstad 380kV Noordring heeft TenneT in de afgelopen periode de oude glazen isolatoren op meerdere locaties van de verbinding Beverwijk-Oostzaan vervangen.

Dit is besloten om eventuele toekomstige geluidsoverlast van omwonenden nabij de hoogspanningsverbinding, bij het verhogen van de spanning van het 150kV circuit naar 380kV, te minimaliseren.

In november is er melding gemaakt bij TenneT van een knetterend geluid in de omgeving van mast 27 ter hoogte van de Vlielandstraat in Zaandam. Naar aanleiding van de meldingen heeft TenneT een inspectie uitgevoerd en is geconstateerd dat er sprake is van een toegenomen corona vorming op de zogenoemde V-isolatoren wat het knetterende geluid in de betreffende mast veroorzaakt. De V-isolatoren zijn verbonden met de 'bretel' in de mast (zie de rode pijl op de foto). Een onvoorzien effect wat we helaas niet hebben voorzien destijds met het vervangen van de 'gewone' isolatoren die aan de geleiders vastzitten (zie de groene pijl op de foto)

Maatregelen
De bijwerkingen zijn niet gevaarlijk, maar wordt wel door TenneT gezien als onwenselijk vanwege het geluid. Om het corona effect op de V-isolatoren te verminderen gaat TenneT een aantal maatregelen nemen.

Op  korte termijn worden de V-isolatoren gereinigd. Voor het schoonmaken van deze isolatoren is het tijdelijk uit bedrijf nemen van de verbinding Beverwijk-Oostzaan een voorwaarde om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Wij hopen hiermee het corona effect te verminderen.
Na het schoonmaken wordt in de komende maanden verder onderzoek gedaan en wordt naar een oplossing gezocht om de V-isolatoren te gaan vervangen.

Wij bieden nogmaals onze excuses aan voor de mogelijk ervaren overlast. Wij hopen met de te nemen maatregelen op korte termijn en het vervolgtraject in de komende maanden de eventuele geluidsoverlast te minimaliseren. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met ons via info@randstad380kv.nl of telefonisch op 026 37 33 239. Wij danken u voor uw begrip

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.