Aanvang werkzaamheden station Oostzaan

Delen via:   
30 / 05 / 2015

De termijn van de ter inzage legging voor het definitieve inpassingsplan voor het hoogspanningsstation Oostzaan is op 29 mei verstreken.

Namens TenneT zal aannemer Pellikaan op 1 juni beginnen met de werkzaamheden op het station. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de uitbreiding van het huidige hoogspanningsstation in Oostzaan, zoals is vastgelegd in het inpassingsplan transformatorstation Oostzaan.

Aannemer Pellikaan begint aankomende week eerst met grondroerende voorbereidende werkzaamheden voor de velduitbreiding op het station. In de weken daarna volgen de heiwerkzaamheden. De overlast voor de omgeving zal gedurende het gehele project naar verwachting minimaal zijn. De directe omgeving wordt nog nader geïnformeerd over werkzaamheden die mogelijk tijdelijk tot overlast kunnen leiden.

De werkzaamheden op het station zullen volgens de huidige planning worden uitgevoerd tot medio 2016. Hierna vindt er nog een aantal aanvullende werkzaamheden plaats die tot eind 2016 duren. Bijvoorbeeld het verwijderen van een hoogspanningsmast.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.