Afronding aanleg fundering mast PRISMA bedrijvenpark

Delen via:   
20 / 06 / 2014

De aanleg van de fundering voor één van de hoogspanningsmasten ten noorden van de A12, op het bedrijventerrein van Prisma is afgerond. De fundatie van deze mast maakt onderdeel uit van de nieuwe Randstad 380kV- hoogspanningsverbinding die TenneT aanlegt tussen Bleiswijk en Beverwijk. Namens TenneT heeft de aannemerscombinatie BAM – Cofely Fabricom de werkzaamheden voor de aanleg van de fundatie de afgelopen twee maanden uitgevoerd.

Ten noorden van de A12, waar het hoogspanningsstation Bleiswijk zich bevindt, verschijnt het PRISMA bedrijvenpark. Eind 2015 zal  bakkerij Hoogvliet daar operationeel zijn. Tennet geeft gevolg aan het verzoek van Hoogvliet om daar ter plaatse, eerder dan gepland, een fundering aan te leggen. De reden hiervoor is dat de bedrijfsvoering van Hoogvliet ernstig wordt verstoord wanneer de fundatie wordt gebouwd als de bakkerij in bedrijf is. Het plaatsen van de mast en geleiders gebeurt naar verwachting in 2016.

De werkzaamheden van deze fundatie zijn inmiddels afgerond. Voor zover bekend is de overlast voor de omgeving beperkt gebleven en zijn er geen vragen of klachten binnengekomen.

In 2016 gaan we verder met de bouw van fundaties op andere locaties en het plaatsen van de wintrackmasten en geleiders. Ter zijner tijd zullen we u hier meer in detail over informeren. Meer informatie over het project is te vinden op www.randstad380kv.nl. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen per telefoon (026-3733229) of per email (info@randstad380kv.nl).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.