Afsluiting Noordelijke Randweg-Hillegommerdijk

Delen via:   
07 / 08 / 2017

Als gevolg van de bombardementen en andere oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog zijn er in ons land op diverse plekken niet gesprongen explosieven (NGE) achtergebleven. Deze zogenoemde blindgangers leveren een gevaar op als ze verplaatst of aangeraakt worden bij graaf- of baggerwerkzaamheden. Om veiligheidsredenen kan de noodzaak ontstaan om deze blindgangers op te sporen en te ruimen.

Venneperweg

Op het traject waar TenneT de 380kV-hoogspanningsverbinding aanlegt, heeft op twee plekken langs de Driemerenweg (N205) aan weerszijden van de Venneperweg in de IJtochtzone (nabij Beinsdorp) dit voorjaar een eerste NGE-onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek bleek dat een deel van het dit gebied door verstoringen niet goed onderzocht kon worden. Daarom is er een tweede onderzoek nodig om te bepalen of daar ook daadwerkelijk blindgangers liggen. Om dit te kunnen doen wordt het fietspad ten zuiden van de fietsverbinding Noordelijke Randweg-Hillegommerdijk van 7 augustus tot en met 1 september  afgesloten en deels opengebroken. Gedurende deze periode geldt voor fietsers een omleidingsroute (zie onderstaand kaartje). De onderzoek werkzaamheden vormen geen gevaar voor de omgeving.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.