Afsluiting wandelpad IJtochtzone; voorbereidingen sloop oude masten Floriande-Vijfhuizen

Delen via:   
03 / 04 / 2019

Deze week is aannemer VolkerInfra R380 gestart met de voorbereidingen voor het slopen van de oude vakwerkmasten tussen het hoogspanningstation in Haarlemmermeer in de wijk Floriande en het hoogspanningsstation in Vijfhuizen.

Dit betekent dat er in het gebied tussen het hoogspanningsstation Haarlemmermeer in de wijk Floriande en het hoogspanningsstation Vijfhuizen (bij industrieterrein de Liede)  werkwegwegen en -terreinen worden aangelegd. Die zijn nodig om straks de stroomdraden uit de masten te halen en vervolgens de masten te slopen. Als de masten weg zijn verdwijnen de tijdelijke werkwegen en -terreinen weer en herstellen we het gebied.

Tijdelijke afsluiting voetgangerspad Haarlemmeerse Bos/IJtochtzone
Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, heeft de aannemer in overleg met gemeente Haarlemmermeer een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Zo is het wandelpad langs de IJtochtzone aan de andere kant van de Paviljoenlaan afgesloten tussen de Kruisweg-N201 (mast 70) tot vlak voor het Achterkanaal (mast 74). Dit pad loopt recht onder de bestaande verbinding, waardoor het onveilig is om hier te wandelen tijdens de werkzaamheden. Op onderstaand kaartje is met een rode stippellijn aangegeven om welk pad het gaat. Het pad is de komende maanden afgesloten, echter de beide overgangen naar de Paviljoenlaan blijven toegankelijk. Wandelaars kunnen gebruik maken van de overige wandelpaden in het Haarlemmermeerse Bos. 

Binnenkort start de aannemer ook op andere plaatsen met het slopen van de oude masten. De komende tijd zullen daarom meer verkeersmaatregelen genomen worden, waarbij er omleidingen gelden voor fiets- en voetgangerspaden.

Over de planning van de werkzaamheden en eventuele verkeersmaatregelen informeren we de direct omwonenden verder per brief en maken we hier ook melding van op onze facebook pagina van het project: https://www.facebook.com/RandstadNoordring/

 

 

Overzicht van de masten die gesloopt gaan worden de komende periode. De aannemer heeft het gebied in drie blokken verdeeld. De sloop start in blok in 1 en eindigt met blok 3. Naar verwachting zijn in de zomer alle masten verdwenen. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.