Besluiten zienswijze vergunningen fase 4 tot 1 mei ter inzage

Delen via:   
26 / 03 / 2015

Van vrijdag 20 maart tot en met vrijdag 1 mei liggen de besluiten voor fase 4 van dit project ter inzage. Hiervan is kennisgegeven in lokale kranten en in de Staatscourant van 19 maart 2015 (pdf, 334 kB). De bedoelde besluiten hebben in ontwerp ter inzage gelegen van 24 oktober tot en met 4 december 2014. Op deze ontwerp-besluiten zijn 37 zienswijzen ontvangen. Onlangs zijn, rekening houdend met deze zienswijzen, de besluiten genomen.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken zijn digitaal te zien op deze vervolgpagina. Op papier kunt u de stukken van 20 maart tot en met 1 mei 2015 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Informatiecentrum/CBI, Raadhuisplein 1, Hoofddorp, T (023) 567 65 43;
  • gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen, T (071) 332 72 72;
  • gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn, T 14 0172.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan van zaterdag 21 maart tot en met vrijdag 1 mei 2015. Zie de hierboven genoemde kennisgeving in de Staatscourant voor details.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.