Bijen en bloemen niet storen tijdens sloop masten Leenderbos in Hoofddorp

Delen via:   
19 / 06 / 2019

De sloop van de bestaande en tijdelijke 150 - verbinding tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen bij de Liede en het hoogspanningsstation Haarlemmermeer in de wijk Floriande is in volle gang

Om de masten 68 en 69 (zie onderstaand kaartje)  te slopen, moeten rijplaten worden gelegd naar beide mastlocaties. Deze staan in een bloemrijke omgeving. In dit seizoen is het in volle bloei staande bloemenlint aan het Leenderbos een populaire trekpleister voor bijen en insecten. Om de beestjes niet te verstoren en het bloemenlint niet te schaden is een alternatieve werkweg aangelegd via het fietspad langs het Leenderbos en de IJtochtzone voor de sloop van de masten. Naar verwachting is het fietspad in de week van 1 juli weer open. 

Aannemer Volkerinfra R380/Spie voert het werk uit namens TenneT en zal naar verwachting voor de zomer de laatste mast slopen Het traject is in drie blokken verdeeld, (zie onderstaand kaartje) en momenteel is aannemer Volkerinfra R380/Spie met het laatste blok bezig, naar verwachting is de laatste mast eind juni gesloopt. 

Aannemer Volkerinfra R380/Spie voert het werk uit namens TenneT en zal naar verwachting voor de zomer de laatste mast slopen Het traject is in drie blokken verdeeld, (zie onderstaand kaartje) en momenteel is aannemer Volkerinfra R380/Spie met het laatste blok bezig, naar verwachting is de laatste mast eind juni gesloopt. 

Werkzaamheden stap voor stap
•    De eerste stap is het voorbereiden van de mastlocatie op het slopen. Dat betekent indien nodig het aanleggen van werkterreinen, lozingsleidingen voor de bemaling en het nemen van eventuele verkeersmaatregelen.
•    Het verwijderen van de geleiders (stroomdraden) uit de masten. Voorafgaand hieraan plaatst de aannemer op sommige plekken, waar de geleiders bijvoorbeeld een weg kruisen, aan weerszijden van de weg zogenaamde jukken. Door deze beschermingsconstructies kunnen de stroomdraden tijdens het verwijderen niet op de weg vallen.
•    Afbreken van de mast. De mast wordt eerst los 'gemaakt' van het fundament, vervolgens tilt een kraan de mast omhoog, waarna de mast van onderaf wordt kortgeknipt. De afgeknipte stukken worden in een vrachtwagen gelegd en afgevoerd.
•    Verwijderen van het fundament.
•    Opruimen van de werkterreinen.
•    Herstellen van de grond in overleg met de grondeigenaar.

De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur's avonds. Het slopen van de tijdelijke masten en de fundamenten kan wellicht enige geluidsoverlast geven.
Om het werk veilig uit te voeren, heeft de aannemer in overleg met de gemeente Haarlemmermeer op een aantal plekken verkeersmaatregelen genomen. Zo is het fiets- en wandelpad langs de IJtochtzone afgesloten van half april tot half juli. U kunt wel van de ene kant van de IJtochtzone naar de andere komen door gebruik te maken van de doorsteken over het water. Op onderste kaartje zijn deze met een groene pijl aangegeven.  

Voorzorgmaatregelen
Gelet op vergelijkbare werkzaamheden elders op het traject, heeft TenneT besloten om alle masten die nog verwijderd moeten worden, te beschouwen als masten die chroom 6 zouden kunnen bevatten. Dat betekent concreet voor de masten in de Gemeente Haarlemmermeer, dat aannemer Volkerinfra R380 de masten verwijdert door deze in delen op te knippen en deze delen in containers af te voeren. Deze methode is veilig en verantwoord, waarbij er geen risico's voor de omgeving zijn.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.