De ontwerpbesluiten van fase 4 ter inzage

Delen via:   
27 / 10 / 2014

Om aan het werk te kunnen tussen Vijfhuizen en Bleiswijk heeft TenneT in mei van dit jaar wederom een flink aantal vergunningen aangevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om vergunningen van Rijkswaterstaat en ProRail om de rijksweg A4, A44, N11 en A12 en de HSL-lijn en diverse andere spoorwegen over te mogen steken.

De provincie moet toestemming verlenen om provinciale (vaar)wegen te kruisen. Verder liggen er aanvragen bij de verschillende waterschappen en gemeenten voor de bouw van de masten, de aanleg van de ondergrondse kabels, aanleg van tijdelijke bouwwegen en het kappen van bomen. Alle ontwerpbesluiten op deze vergunningsaanvragen van de diverse overheden zijn vanaf 24 oktober in te zien op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook zullen de ontwerpbesluiten op het gemeentehuis van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem en Alphen a/d Rijn fysiek ter inzage worden gelegd. Zes weken lang kunnen zienswijzen worden ingediend.

Zienswijze indienen

Als u een zienswijze wilt indienen, stuurt u via een digitaal reactieformulier of per post een reactiebrief naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierin geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met de ontwerpbesluiten. Een zienswijze indienen over het tracé kan niet, het tracé ligt inmiddels vast.

U kunt wel reageren op specifieke vergunningen, zoals de plaatsing van een tijdelijke werkweg of een brug. Het Ministerie van EZ coördineert de beantwoording op de zienswijzen. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Tegen definitieve vergunningen kunt u beroep aantekenen, maar alleen als u al eerder een zienswijze heeft ingediend.

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Randstad 380kV Noordring
Postbus 23
2290 AA  Wateringen

Kijk hier voor de officiele kennisgeving.

Meer informatie is te vinden op:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/randstad-380-kv-noordring

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.