Definitief inpassingsplan Oostzaan ter inzage

Delen via:   
13 / 04 / 2015

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu leggen op
17 april 2015 het inpassingsplan en de vergunningen (besluiten) voor het project Oostzaan ter inzage.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp-besluiten kunnen nu beroep instellen tegen het inpassingsplan en / of de overige besluiten in deze fase. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en start met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Waar en hoe u dat kunt doen kunt u lezen in de kennisgeving. Alle besluiten (en overige informatie) kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl.

U kunt van vrijdag 17 april 2015 tot en met vrijdag 29 mei 2015 het inpassingsplan, de overige besluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op het Gemeentehuis van de gemeente Oostzaan, Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.