Driedimensionale 380 kV-hoogspanningsverbinding online

Delen via:   
20 / 04 / 2012

Het is moeilijk voor te stellen hoe de Noordring er straks uit gaat zien, als er alleen maar tekeningen voor handen zijn. Daarom is er een 3D-animatie van het tracé te bekijken, voordat het ontwerp Inpassingsplan ter inzage gaat.

Het landschapsplan is ook verwerkt in het 3D-model omdat het onderdeel uitmaakt van het ontwerp Inpassingsplan. Het model brengt op schaalgrootte de verbinding in beeld. Het 3D-model geeft heel snel inzicht over de impact van de verbinding voor de omgeving is. Bewoners kennen hun buurt tenslotte het beste en zien met het programma meteen wat verandert. Je ziet bijvoorbeeld hoe het tracé bij Schiphol ten westen van de Polderbaan ondergronds gaat, waar de 150 kV-hoogspanningsverbinding onder de grond verdwijnt en de nieuwe situatie van de wijk Floriande in Hoofddorp. Je kunt hier het tracé bekijken en vragen stellen, voordat het ontwerp Inpassingsplan vanaf half mei ter inzage gaat. Om een beeld te krijgen van de voorgestelde groenvoorziening, is de 3D-animatie een goed hulpmiddel. Hier kunnen ook vragen worden gesteld over het tracé en vragen worden gesteld of suggesties worden gedaan over de voorgestelde groenvoorziening. Het gaat hier om vragen en niet om het indienen van een officiële zienswijze.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.