Duurzame bescherming rugstreeppad in Groene Hart

Delen via:   
12 / 09 / 2019

Bij de aanleg van de verbinding houdt TenneT rekening met flora en fauna in het gebied. Waar nodig neemt TenneT maatregelen om dieren en planten te beschermen. Zo ook in het Groene Hart waar in het natuurgebied Bentwoud, de rugstreeppad leeft. Om te voorkomen dat deze dieren op onze werkterreinen komen en daardoor het risico lopen niet veilig te kunnen leven in hun leefgebied, heeft de aannemer amfibischermen geplaatst.

Innovatie
De amfibischermen bestaan uit houten paaltjes die we om de twee tot drie meter plaatsen. Daartussen plaatst men doek wat voor een gedeelte in de grond is ingegraven. Deze schermen zijn voor eenmalig gebruik. Aannemer BAM en Firma A.Geerllings ontwikkelden een nieuw product en werkwijze welke met een speciale techniek wordt aangebracht. Deze techniek maakt deze schermen duurzaam, omdat het op deze manier op meerdere projecten kan worden hergebruikt.

Bekijk het filmpje

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.