Geleidermontage Park Zwaansbroek

Delen via:   
11 / 07 / 2018

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het aanleggen van de gecombineerde bovengrondse 380 kV en 150 kV verbinding in zuidelijke richting vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg. Deze loopt parallel aan de Driemerenweg door Park Zwaansbroek.

Afgelopen periode is in Park Zwaansbroek door aannemer Volkerinfra R380 in opdracht van TenneT een opstijgpunt gebouwd. Hier komt de ondergrondse hoogspanningsverbinding uit Boseilanden boven om vervolgens bovengronds zijn weg te vervolgen in zuidelijke richting. Ook zijn er nieuwe wintrackmasten geplaatst. Op onderstaand kaartje aangegeven met nrs.198 en 199.

 


De geleidermontage
De volgende stap in het werk is het ophangen van de geleiders (stroomdraden) tussen de mastlocaties. Oorspronkelijk stond dit later in het jaar gepland. Echter aannemer SAG heeft recent verzocht om de geleiders tussen de mast op het opstijgpunt in Park Zwaansbroek (mast 199) en de eerste mast ten zuiden daarvan (mast 198) alsnog voor de bouwvak te monteren. 
De voorbereidende werkzaamheden starten deze week met het snoeien van enkele bomen en struiken waarvan de takken een belemmering vormen bij het monteren van de geleiders. Als de zone vrij is gemaakt start het werk voor het ophangen van de geleiders. Met katrollen wordt eerst handmatig een nylondraad en vervolgens een staaldraad in de masten getrokken. Rem- en liermachines trekken dan de geleiders gebundeld aan deze staaldraad in de masten. De rem- en liermachines staan op enige afstand van de masten. Naar verwachting is het werk eind juli afgerond. 

Wat betekent dit voor u?
Om de veiligheid van wandelaars en fietsers in het park te waarborgen zijn de omleidingsroutes die op onderstaande kaart staan vermeld, van toepassing. Deze gelden vanaf deze week en duren naar verwachting tot eind juli. Het monteren van de overige geleiders vanaf mast 198 verder zuidwaarts start vanaf het einde van het jaar volgens de huidige planning. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 tot 19.00 uur.


 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.