Goede sfeer inloopavond bewoners Kaag & Braassem

Delen via:   
15 / 12 / 2011

Belangstellenden zijn op 8 december jl. tijdens een inloopavond in de gemeente Kaag & Braassem geïnformeerd over het voorkeurstracé zoals is vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu, en het op basis daarvan te nemen voorbereidingsbesluit.

Vragen werden beantwoord over mens en milieu, techniek, procedure en planning t.a.v. de nieuwe verbinding in de Noordring. Tevens werd het Schiphol-rapport toegelicht. De bewoners uit Rijpwetering gaven aan tevreden te zijn over de extra kilometer die ondergronds wordt gerealiseerd. De bezoekers uit Nieuwe Wetering, van de inloopavond, gaven aan nog steeds de voorkeur te geven aan een ondergronds tracé tussen Rijpwetering en Nieuwe Wetering.

Tracekaarten

De tracekaarten die op de informatieavonden zijn getoond geven een globale indruk van het trace. Er wordt nu hard gewerkt aan een definitief trace. Dit zal in het tweede kwartaal van 2012 ter inzage gaan met het Rijksinpassingsplan. Op dat moment kunnen er ook zienswijzen worden ingediend.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.