Heiwerkzaamheden in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn

Delen via:   
31 / 01 / 2019

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk Binnenkort starten we in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn met de aanleg van de fundamenten voor de wintrackmasten.

Heiwerkzaamheden en aanleg fundamenten
Nu de twee oude vakwerkmasten verwijderd zijn aan weerszijden van de Oude Rijn, kan de aanleg beginnen van de fundamenten voor de nieuwe wintrackmasten. Begin februari starten de heiwerkzaamheden voor de nieuwe masten (nrs. 134 en 135 op onderstaand kaartje) in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Na het opbouwen van de heistelling start het heiproces. Vanwege de hoogte van de nieuwe masten (circa 80 meter) zijn lange in de grond gevormde buispalen onder het fundament nodig.

Grond gevormde buispalen
Dit betekent dat op locatie bij mast 135 (Hondsdijk) zogenoemde vibrobuispalen worden gebruikt. Eén stalen buis van circa 27 meter diep gaat de grond in. Hierin wordt wapening en beton aangebracht waarna de buispaal direct weer uit de grond wordt getrokken. Het heien van de stalen buizen geeft behoorlijk wat geluidsoverlast. De aannemer streeft er naar deze periode zo kort als mogelijk te laten zijn met een duur van circa twee weken.
Aan de andere kant van de Oude Rijn, staat mastlocatie 134 dichtbij bebouwing. Uit onderzoek is gebleken dat de vibropalen hier niet zonder risico kunnen worden gebruikt. Op deze locatie 'schroeft' een boormachine de 33 meter lange buispaal in de grond om trillingen te voorkomen. In de buispaal wordt eveneens wapening en beton aangebracht waarna de buispaal direct weer uit de grond wordt 'geschroefd'. Dit zal totaal ongeveer twee weken duren.

Na afronding van de heiwerkzaamheden volgt de aanleg van het fundament zelf, wat een bouwtijd van ongeveer 1,5 maand kent. Als de fundering klaar is, plaatst aannemer VolkerWessels Telecom de masten. Dit zal naar verwachting in de maand april gebeuren. Als alle masten op dit traject zijn geplaatst, vindt de montage van geleiders (stroomdraden) plaats. Hierover informeren we u op een later moment.

Planning

  • Mast 134: planning start opbouw week 5. Start boren week 6
  • Mast 135: start opbouw naar verwachting einde week 6
  • Mast 135, start heien in week 7
  • Aanleg fundamenten, in de maanden februari en maart
  • Plaatsen mast 135 op 10 april en mast 134 op 11 april (volgens huidige planning)

Wat betekent dit voor u?
De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. In verband met de geluidsoverlast van de heiwerkzaamheden van de vibrobuispalen op locatie van mast 135 start het heien daarom niet voor 08.00 uur 's ochtends. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft hiertoe een ontheffing verleend.

Het bouwverkeer rijdt via de N11 en de Gemeneweg naar de Rijndijk om mastlocatie 134 te bereiken. Aan de noordzijde van de Oude Rijn komt het bouwverkeer vanaf de Achthovenerweg en de Hondsdijk naar het bouwterrein. Een uitzondering geldt voor de aanvoer van de lange buispaal voor mastlocatie 135. De aanrijroute is dan in overleg met gemeente Alphen aan den Rijn, via de N11, de Leidse Schouw, Maximabrug, Hoogewaard, Dorpstraat naar de Hondsdijk.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.