Het opruimen is begonnen!

Delen via:   
26 / 10 / 2018

Ondanks het feit dat er nog volop wordt gebouwd aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de Zuidelijke Ringvaart en Bleiswijk, is ter hoogte van Zoetermeer de verbinding zo goed als klaar. Op deze plek staan de wintrackmasten op hun plek en hangen de hoogspanningsdraden in de masten. Nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond kan gestart worden met het opruimen en het in oude staat herstellen van de landbouwgronden.  

Maatwerk
Dat is een klus die vraagt om maatwerk en heel precies uitgevoerd moet worden. Elk stuk grond heeft namelijk een eigen  samenstelling. Daarbij is het gebruik ook niet altijd hetzelfde. De ene grondeigenaar gebruikt zijn grond om er gewassen op te laten groeien terwijl de andere er vee op houdt. Om te bepalen wat er precies moet gebeuren om een stuk grond in de oude staat te herstellen wordt er per locatie een rapport opgemaakt door een onafhankelijk bureau. Dit rapport wordt met de betreffende grondeigenaar besproken. Is er een akkoord, dan kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Oude staat herstellen
Dit betekent dat eerst de werkwegen en rijplaten worden opgeruimd. Vervolgens wordt afhankelijk van de locatie de bovenlaag van het perceel afgegraven om daarna de onderlaag om te spitten en aan te vullen met aarde. Waar nodig wordt er compost aangebracht en het perceel opnieuw ingezaaid. In sommige gevallen worden bomen en planten opnieuw geplant. Eventuele schade, veroorzaakt door de aanleg van de hoogspanningsverbinding, wordt vergoed.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.