Informatieavonden over uitbreiding transformatorstation

Delen via:   
26 / 05 / 2014

Op 24 en 26 juni zijn er twee informatieavonden in Oostzaan. De avonden gaan over de uitbreiding van het transformatorstation Oostzaan. De avonden worden georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) in samenwerking met TenneT. 

Achtergrond

De uitbreiding van het hoogspanningsstation Oostzaan is nodig voor de (gefaseerde) in bedrijfsname van de verbinding Randstad 380 kV noordring. De uitbreiding is ook nodig om de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapaciteit voor windenergie vanuit zee te faciliteren. De uitbreiding van het 380 kV station zal aan de oostkant van het huidige station Oostzaan gerealiseerd worden.

Opwaardering huidige 380kV verbinding

Tussen de 380 kV stations Beverwijk en Oostzaan staat een 380 kV verbinding met twee circuits waarvan momenteel nog één circuit op een lager spanningsniveau (150 kV) bedreven wordt. Het is noodzakelijk om dit circuit ook op het spanningsniveau van 380 kV te gaan bedrijven. De toestemming voor het transporteren op 380 kV is al in de jaren 60 op basis van de concessie aan de Provincie Noord-Holland verleend. 

Informatieavonden

De inloopavonden vinden plaats op: 
- 24 juni, 19.00 - 21.00 uur, Theater de Kunstgreep (theaterzaal),
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
- 26 juni, 19.00 - 21.00 uur, Theater de Kunstgreep (theaterzaal),
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan. 
Medewerkers van het Ministerie van EZ en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook is er iemand van DNV-GL (voorheen Kema) en iemand van het RIVM voor vragen over magneetvelden.

Verdere procedure

Volgens de huidige planning zal het ontwerp-inpassingsplan eind 2014 ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk zienswijzen in te dienen. U zult hierover te zijner tijd worden geïnformeerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.