Informatieavonden Randstad 380 kV in Oude Wetering en Hoofddorp

Delen via:   
29 / 11 / 2011

Naar aanleiding van de keuzes die de Ministers recent gemaakt hebben voor het tracé worden er 8 en 13 december 2011 twee inloopavonden georganiseerd in Oude Wetering en Hoofddorp.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: EL&I) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. In dat inpassingsplan zal het tracé van Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding Beverwijk – Bleiswijk worden vastgelegd.

Inloopavonden

Naar aanleiding van de keuzes die de ministers recent gemaakt hebben voor het tracé worden er begin december twee inloopavonden georganiseerd in Oude Wetering en Hoofddorp. De reden dat alleen hier informatieavonden worden gehouden, is dat het beoogde tracé van de hoogspanningsverbinding in deze omgevingen is aangepast ten opzichte van het voornemen dat eind 2010 is gepubliceerd.
Op deze avonden kunt u ook informatie krijgen over het transformatorstation Vijfhuizen. De Ministers van EL&I en van IenM organiseren in samenwerking met TenneT twee inloopavonden om belangstellenden op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure.

De inloopavonden worden gehouden op:
- donderdag 8 december 2011, van 19.00 uur tot
21.00 uur in Multifunctioneel Centrum ‘de Spreng’,
Kerkstraat 50 te Oude Wetering;
- dinsdag 13 december 2011, van 19.00 uur tot
21.00 uur in Schouwburg de Meerse, Raadhuisplein
3 te Hoofddorp.
U kunt de informatiemarkt bezoeken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79,
www.bureau-energieprojecten.nl.
Mededeling informatieavonden Randstad 380 kV -
hoogspanningsverbinding Beverwijk – Bleiswijk

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.