Informatieavonden tracé Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk)

Delen via:   
23 / 05 / 2012

Het is nu mogelijk om formeel een reactie indienen (zienswijze) over de nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk).

Om uw zienswijze mondeling in te dienen of om vragen te stellen over de nieuwe hoogspanningsverbinding, organiseren TenneT en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vier informatieavonden.

De avonden duren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven.Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.De data en locaties zijn:

30 mei 2012: De Wildeman Café, Hoofdstraat 142 te Santpoort Noord;
31 mei 2012: Dorpshuis ‘de Juffrouw’ Hazerswoude, Pieter de Hooghstraat 3 te Hazerswoude-dorp;
5 juni 2012: Multifunctioneel Centrum De Spreng, Kerkstraat 50 te Oude Wetering;
7 juni 2012: Eventcenter Fokker, IJweg 1094 te Hoofddorp

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de hiervoor genoemde overige ontwerpbesluiten en het MER. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke (delen van de) ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Heeft u nog suggesties hierover?
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via een digitaal reactieformulier dat is te vinden op de website www.bureau-energieprojecten.nl. U kunt niet reageren via e-mail. U kunt ons ook schrijven: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Randstad 380 kV Beverwijk – Bleiswijk, Postbus 223, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een van de informatieavonden of via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.
U kunt uw zienswijze geven vanaf vrijdag 11 mei tot en met donderdag 21 juni 2012.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.