Inloopavond werkzaamheden Ghoybos

Delen via:   
20 / 01 / 2015

Binnekort start TenneT TSO BV met werkzaamhedenin het Ghoybos in Oud Aade. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Randstad 380kV Noordring (R380), de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk en de vernieuwing van deels bestaande verbindingen.

Een nieuwe en een tijdelijke hoogspanningsverbinding

Vanaf het Ghoybos wordt een bestaande bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding onder de A4 (bij verkeersknooppunt Hoogmade) richting Hazerswoude-Dorp. Tijdens deze vervanging zal de stroomvoorziening van de 150kV verbinding niet worden afgesloten. Er zal gebruik worden gemaakt van een omleiding middels een tijdelijke verbinding. Hiertoe wordt een tijdelijke mast in het Ghoybos geplaatst. De vervanging van de 150 kV verbinding is één van de eerste onderdelen van het project Randstad 380kV Noordring die gerealiseerd wordt.

De werkzaamheden

In februari 2015 zullen voorbereidende werkzaamheden starten ten behoeve van de aanleg van de (tijdelijke) verbinding. Gestart wordt met kap-, en snoeiwerkzaamheden van bomen in een gedeelte van het Ghoybos. Dit is nodig om terrein vrij te maken voor de bouw van de tijdelijke mast en het verplaatsen van de hoogspanningslijnen. Het gaat om een gebied in het midden van het Ghoybos direct naast de plaats de bestaande verbinding. De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd voor aanvang van het broedseizoen. Bijgevoegd vindt u een kaartje met de locaties waar werkzaamheden plaats vinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van TenneT door aannemer BAM. De werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke en nieuwe 150 kV verbinding starten volgens de huidige planning in juli 2015. TenneT is nog met provincie en gemeente in gesprek over het herstel van de gekapte delen van het bos na afloop van de werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf februari 2015 kunt u hinder ondervinden door verkeersmaatregelen aan het Bospad en de Zuidzijderweg. Het Bospad (normaalgesproken toegankelijk voor voetgangers en fietsers) wordt tijdens de kap omwille van de veiligheid 3 dagen afgesloten en er wordt een omleidingsroute ingesteld. Aan de Zuidzijderweg komt een uitrit voor werkverkeer. De uitrit en omleidingsroute zullen duidelijk worden aangegeven door verkeersborden. De kapwerkzaamheden kunnen mogelijk enige geluidsoverlast geven door het geluid van zaag-, en freesmachines.

Inloopbijeenkomst op maandag 26 januari 2015

Op maandag 26 januari 2015 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de geplande werkzaamheden. Hier kunt u meer informatie krijgen over wat er precies gaat gebeuren, en waar en wanneer dit plaats zal vinden. TenneT en de aannemer BAM zijn aanwezig om uw vragen hierover te beantwoorden. De inloopbijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en wordt gehouden in de Tulip Inn, gelegen aan de Persant Snoepweg 2, 2353 KA te Leiderdorp. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u altijd uw vraag sturen naar het email adres: info@randstad380kv.nl , of bellen met telefoonnummer 026- 373 3239. Op www.randstad380kv.nl vindt u meer informatie over o.a. het tracé en de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.