Kapwerkzaamheden in Bentwoud

Delen via:   
24 / 01 / 2017

In april start TenneT met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding bij en door het natuurgebied Bentwoud. De nieuwe verbinding komt aan de westrand van het Bentwoud.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt hier vanaf eind januari beplanting weggehaald, o.a. voor de werkwegen en werkterreinen. Tussen de masten wordt een strook van 3 meter vrij gemaakt van beplanting om straks de hoogspanningsdraden van de ene naar de andere mast te brengen.  

Oude masten weg

TenneT combineert de nieuwe 380 kV-verbinding deels met bestaande 150 kV-verbindingen. Daardoor is de bestaande verbinding die dwars door het Bentwoud loopt overbodig na ingebruikname van de nieuwe verbinding. In de loop van 2018 worden de masten en geleiders van de bestaande verbinding verwijderd.

Hogere masten voor natuur

Bij het ontwerp van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding is rekening gehouden met de ontwikkeling van het natuurgebied, met name de groei van bomen. Daarom komt de verbinding aan de rand van het gebied en zijn de masten in het natuurgebied 67 meter hoog. Dat is 10 meter hoger dan de gemiddelde mast van de nieuwe verbinding. Hierdoor is er meer ruimte voor begroeiing onder de hoogspanningslijnen en kunnen na de aanleg weer bomen worden aangeplant, zonder dat deze een risico vormen voor de hoogspanningsverbinding.

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.