Laatste fase werkzaamheden Haarlemmermeer

Delen via:   
15 / 04 / 2019

TenneT is al een aantal jaar bezig met de aanleg van de nieuwe stroomsnelweg, de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Onderdeel van het project is ook het aanpassen van de bestaande 150 kV- hoogspanningsverbindingen in het gebied.

Werkzaamheden in het gebied

In voormalig Haarlemmerliede en Spaarnwoude is TenneT druk bezig met het slopen van de bestaande verbinding tussen Velsen en Vijfhuizen, eind april verdwijnt de laatste mast op het hoogspanningsstation Vijfhuizen. Dit is ook het startpunt van de sloop van de masten richting het hoogspanningsstation Haarlemmermeer in de wijk Floriande. Aannemer Volkerinfra R380 (VIR) heeft hiervoor werkwegen en terreinen aangelegd en er gelden een aantal verkeersmaatregelen. Dit is nodig om op een veilige manier de stroomdraden uit de masten te halen en vervolgens de mast te slopen. Het voet- en fietspad langs de IJtocht is momenteel tijdelijk afgesloten, maar de dwars-oversteekplaatsen blijven gewoon open. Zie onderstaande kaartjes

Verderop langs de Driemerenweg/IJtochtzone ter hoogte van Beinsdorp en Park Zwaansbroek voert de aannemer de laatste testen uit aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Opruimen en herstellen

Bij de start van het werk is op sommige locaties gekapt en gesnoeid voor de bouwwegen en werkterreinen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding en het verwijderen van bestaande hoogspanningsverbindingen. Als het werk klaar is op een bepaalde locatie, dan ruimt de aannemer de werkwegen en werkterreinen weer op en herstelt de wegen en de gronden. Dit geldt voor het hele traject.

Landschapsplan

Daarnaast worden er op enkele locaties waar het werk klaar is, landschappelijke groenmaatregelen  uitgevoerd die onderdeel zijn van het Landschapsplan. Dat doen we niet alleen, maar samen met bijvoorbeeld de natuurterreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Recreatieschap Spaarnwoude. In Spaarnwoude is die uitwerking trouwens al klaar: daar heeft het Recreatieschap al een deel van het nieuwe groen aangeplant. In de gemeente Haarlemmermeer gaat het verder om gedeeltes van de natuurgebieden Park de Groene Weelde, het voormalig Floriadeterrein en de hierboven vermeldde IJtochtzone tussen Park Zwaansbroek en de N207. Het Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer zijn hier als beheerders van deze gebieden bezig met de afronding van de inrichtingsplannen voor deze locaties. Zodra beide organisaties hun plannen hebben afgerond, richten zij het gebied opnieuw in.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.