Langs de lijn met wethouder Klinkhamer van de gemeente Oostzaan

Delen via:   
25 / 01 / 2018

De plannen om station Oostzaan uit te breiden stammen al uit 2008. Ook toen was wethouder Klinkhamer, als fractieassistent en raadslid, betrokken bij de Hoogspanningsproblematiek. Sinds 2011 kregen de plannen een formeler karakter en meldden de eerste bewoners zich bij de gemeente om hun zorgen te uiten. Het is niet zo zeer een zorg over de uitbreiding van het hoogspanningsstation, maar wel over het opwaarderen van de bijbehorende hoogspanningslijn van 150 kV naar 380 kV. De redactie gaat in gesprek met de heer Klinkhamer, wethouder gemeente Oostzaan en ook voorzitter van Platform Hoogspanning.

Totaalplaatje
“Het lastige nu is dat het totale project procedureel is opgeknipt in verschillende delen”, begint de wethouder. “Het fysieke station ligt naast een bedrijventerrein, en als je kijkt naar de regelgeving dan houdt iedereen zich aan de regels omdat er geen mensen zijn die hier langdurig verblijven. Zoals met woningen wel het geval is. Natuurlijk neemt dat niet weg dat ik me voor kan stellen dat er bedrijven zijn die er toch moeite mee hebben. En zich zorgen maken over zaken als gezondheid. Waar het om gaat is dat je het totaalplaatje moet bekijken. Wat betekent het dat het station uitgebreid wordt? Door de uitbreiding is het mogelijk om de hoogspanningslijnen die over woningen lopen op te waarderen naar 380 kV. En dat heeft consequenties voor de bewoners in onze gemeente.”

Beste resultaat
Als voorzitter van het Platform Hoogspanning voert de wethouder gesprekken met partijen als TenneT en het ministerie van Economische Zaken. Toen de onrust ontstond is een groep bewoners opgestaan om de belangen van de gemeente en bewoners te behartigen. “Ik ben als voorzitter actief betrokken”, vervolgt Klinkhamer. “Inmiddels hebben zich ook andere gemeenten aangesloten, zoals Zaanstad en Veenendaal. Daar spelen soortgelijke problemen, dus kun je beter de krachten bundelen en samen kijken naar hoe we dit moeten aanpakken. Ons doel is om voor de problemen die er spelen de beste oplossing te vinden voor de mensen om wie het gaat. Zo hebben we actief gekeken naar de  mogelijkheden om masten te verplaatsen.” Budgettechnisch is dat geen optie voor een gemeente als Oostzaan. Zeker niet als het ministerie de kosten voor verplaatsing van de masten in rekening bij de gemeente wil brengen. Het is een project van landelijk belang. “We kunnen ons er niet in vinden dat we lokaal verantwoordelijk gemaakt worden voor eventuele kosten, voor verplaatsing van hoogspanningsmasten.” De gemeente, inwoners en het Platform Hoogspanning maken zich samen sterk voor een verdeling van verplaatsingkosten en uitvoering van uitkoopregelingen op landelijk niveau. Liefst door een centraal uitvoeringsorgaan, in plaats van op individueel gemeentelijk niveau.

Hoe nu verder?
“Ik wil het beste voor de bewoners. Zij maken zich zorgen over gezondheid en de waarde van hun huis. Daar heb ik begrip voor. Dat snap ik ook. Vanuit het platform Hoogspanning zoeken wij actief de samenwerking op, inmiddels kennen wij heel wat mensen bij het ministerie en bij TenneT en zijn wij in gesprek over de invulling van de uitkoopregeling.” Er zijn veel punten die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Daar ligt een kans voor ons om mee te denken in goede oplossingen.” De wethouder neemt als voorbeeld een twee-ondereen- kap onder de hoogspanningslijn. “Het ene huis wordt uitgekocht omdat het volgens de richtlijnen de functie van woning verliest, omdat dit huis recht onder de mast staat. En het andere huis niet. Je hebt dan twee problemen, de eigenaar van de woning die uitgekocht wordt maakt zich zorgen over wat hij terugkrijgt voor zijn huis. En de andere eigenaar maakt zich zorgen omdat hij niet meer weg kan, omdat niemand dat huis wil kopen. Of neem een appartementencomplex dat deels onder de lijn staat en deels niet. Hoe ga je met dit soort zaken om? Het ministerie vindt dat wij dat als gemeente zelf moeten oplossen. Met dit standpunt kunnen wij ons moeilijk verenigen. We moeten deze problemen samen oplossen om tot het beste resultaat te komen.” Hoe die oplossing eruit gaat zien is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het de wethouder er alles aan gelegen is om deze situatie zo goed mogelijk te regelen, namens en met de bewoners.

Dit artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.