Mijlpaal: Eerste wintrack mast geplaatst Randstad 380kV Noordring

Delen via:   
03 / 12 / 2014

Op 3 december heeft de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ), Maarten Camps samen met Ben Voorhorst, persoonlijk de moeren van de 1e Wintrackmast van de Randstad 380kV Noordring in Beverwijk vastgedraaid. Genodigden, bestaande uit verschillende stakeholders van het project, zoals vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, ondernemers van het bedrijventerrein Beverwijk, opdrachtnemers en leden van het projectteam Randstad 380kV trotseerden de kou en zagen hoe het onderste mastdeel van de tweede pylon werd gehesen en met uiterste precisie op de tientallen draadeinden werd geplaatst.

Het plaatsen van de mast is de eerste in een reeks van in totaal 302 nieuw te plaatsen Wintrackmasten en de 10 km kabel die ondergronds wordt aangelegd ten behoeve van de nieuw te bouwen 380kV- hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk.

“Het project Randstad wat we samen met het ministerie van EZ en met onze aannemers de komende jaren tot stand brengen is een innovatief project. Naast het nieuwe type mast, de Wintrack, is het ondergronds aanleggen van 380kV over een afstand van 20 km welk deel uitmaakt van het vermaasde net wereldwijd een noviteit. 20km is de maximale lengte welke TenneT nu verantwoord acht. De 10 km die al in gebruik is tussen Bleiswijk en Wateringen wordt sinds 2013 voor een 7 tal l jaren gemonitord middels een speciaal programma in samenwerking met de TU Delft en Eindhoven. Na afloop van dit onderzoek is er wellicht een uitspraak te doen over eventuele mogelijkheden om meer 380kV kabel ondergronds aan te leggen”, aldus clustermanager Randstad 380kV Jaap ter Haar.

De komende weken wordt de bijna 1 km lange boring onder het Noordzeekanaal gerealiseerd en zullen de werkzaamheden ten behoeve van de bovengrondse verbinding ten zuiden van Beverwijk richting Vijfhuizen doorgang vinden.

In de eerste maanden van het nieuwe jaar starten op beide stations, Vijfhuizen en Beverwijk de heiwerkzaamheden om klaar te zijn voor het plaatsen van de transformatoren die in het tweede kwartaal van 2015 worden aangevoerd. Voor het gedeelte tussen Vijfhuizen en Bleiswijk liggen de ontwerpbesluiten van de vierde vergunningsmodule ter inzage en vinden volop gesprekken plaats met stakeholders en met grondeigenaren voor het zakelijk recht.

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstad-verbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen.

Planning

Het is de bedoeling dat het noordelijke gedeelte van de Noordring tussen Beverwijk en Vijfhuizen in de loop van 2017 wordt opgeleverd. De realisatie van het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleijswijk start in 2016. Eerst moeten hier nog de nodige vergunningen worden verleend. Medio 2018 wordt de gehele Randstad Noordring in gebruik genomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.