Mijlpaal Station Beverwijk: Eerste fase in bedrijf

Delen via:   
02 / 05 / 2016

De afgelopen weken is op station Beverwijk hard gewerkt om het eerste gedeelte van het nieuwe hoogspanningsstation in gebruik te nemen. Ook kan TenneT nu weer volledig beschikken over een tweede 150 kV-circuit richting Velsen.
 
Sindsdien is een knetterend geluid waar te nemen en zijn af en toe op enkele delen van de installatie kleine vonkjes te zien. Dit is toe te schrijven aan onvoorziene extra corona vorming op de installatie. Deze bijwerkingen zijn niet gevaarlijk en niet ongewoon, maar het geluid wordt door TenneT en aannemer Joulz als onwenselijk ervaren. De opgetreden corona is helaas een onvoorziene omstandigheid waar we op korte termijn een oplossing voor realiseren. Speciale onderdelen die het geluid verminderen zijn inmiddels besteld en worden na levering geplaatst op de installatie. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden inclusief levering van de bestelde materialen circa zes weken in beslag.

Corona-effect

Onder bepaalde weersomstandigheden (met name een hoge relatieve luchtvochtigheid) kan er rond bepaalde scherpe onderdelen in een hoogspanningsinstallatie sprake zijn van zogenaamd Corona-effect. Corona is een auditief en soms visueel waarneembaar verschijnsel. Deze wordt veroorzaakt door ontladingen over een relatief korte afstand in de directe omgeving van een onder spanning staand object. In een bovengronds hoogspanningsnet zijn in principe twee bronnen voor Coronageluid te onderscheiden, te weten: de ophangconstructie van de geleiders (bijv. de isolatoren bij de masten of op een hoogspanningstation) en de hoogspanningsgeleiders zelf (de rails op hoogspanningstations of de lijnen in de masten en de afstandhouders). Het optreden van het fenomeen is afhankelijk van een aantal factoren waarvan de relatieve luchtvochtigheid en scherpe onderdelen in de hoogspanningsinstallatie de twee belangrijkste zijn. De mate waarin Corona optreedt, is tevens afhankelijk van de spanning en de oppervlakte eigenschappen van het onder spanning staand object (waaronder ook de mate van vervuiling, het type materiaal en bijvoorbeeld de vorm). Coronageluid manifesteert zich met name in het hoogfrequente gebied (meer dan 500 Hz).

Inbedrijfname van een station; wat houdt dit in?

Overal waar elektriciteit is ontstaan velden; elektrische velden en magnetische velden. Door een internationale commissie van deskundigen worden grenswaarden aanbevolen. TenneT draagt er zorg voor dat niemand wordt blootgesteld aan hogere waarden dan deze grenswaarden. Om de elektrische velden zo snel mogelijk naar nul terug te brengen plaats TenneT een metalen hekwerk om het terrein wat extreem goed geaard is, waardoor er een versnelde veld afbouw is. Er ontstaan ook magnetische velden, de opstelling van de componenten beïnvloeden de waarde hiervan op een bepaalde plaats. We plaatsen de componenten zodanig dat zij de maximale afstand hebben tot bebouwing, waardoor de velden zo laag mogelijk blijven.

Overige planning

De komende weken zal de bestaande transformator worden verplaatst naar de nieuwe locatie op hetzelfde terrein, naast de nieuwe transformator. Dit zal door de firma Mammoet worden verzorgd. Het `schakelveld’ dat op de transformator wordt aangesloten, wordt na de verplaatsing afgemaakt en aangesloten.
Na het verplaatsen van de transformator wordt de oude, zogenaamde ‘transformatorcel’ gesloopt. Deze werkzaamheden zullen starten vanaf dinsdag 17 mei aanstaande en ongeveer twee weken duren. Hiervan kunt u enige geluidsoverlast ervaren. Daarna zijn beide transformatoren in bedrijf en loopt het nieuwbouw project ten einde. Dit laatste zal in oktober van dit jaar zijn

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.