Nieuwe hoogspanningsmasten langs Driemerenweg (Haarlemmermeer)

Delen via:   
29 / 11 / 2016

TenneT legt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan door de Noordelijke Randstad. Maandag 28 november plaatste Volker Wessels Telecom voor TenneT de eerste van meerdere masten langs de Driemerenweg in de gemeente Haarlemmermeer (foto).

Ten Noorden van het hoogspanningstation Vijfhuizen (op bedrijventerrein De Liede) tot aan Beverwijk zijn al 38 masten voor de verbinding neergezet. De verbinding kruist het Noordzeekanaal met een ondergrondse kabel.

In Haarlemmeermeer loopt de nieuwe 380 kV-verbinding deels ondergronds en deels bovengronds. Op verschillende plaatsen zijn de werkzaamheden al begonnen. Voor het bovengrondse deel laat TenneT een nieuw type 380 kV-masten plaatsen. Deze 'Wintrackmasten' bestaan uit twee pylonen waar de stroomgeleiders (draden) in komen te hangen. De masten hebben hierdoor smallere magneetvelden, ze zijn beter inpasbaar in het landschap en onderhoudsarm.

De masten in de Haarlemmermeer staan aan de westzijde van de Driemerenweg (N 205) tussen Vijfhuizen en Hoofddorp, en zijn vanwege de nabijheid van Schiphol (voor de veiligheid van het vliegverkeer en de omgeving van Schiphol) circa 45 meter hoog. Dat is gemiddeld 10 meter minder hoog dan de andere masten van de nieuwe verbinding. TenneT voorziet de masten langs de Driemerenweg van witte en rode banden en rode lichten in de top om te voldoen aan de veiligheidseisen vanwege Schiphol.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.