Nieuwe nestkast voor Torenvalk

Delen via:   
17 / 08 / 2018

De nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring loopt voor een groot gedeelte door natuurgebieden zoals het groene hart. De aanleg van de nieuwe verbinding en het afbreken van de oude kan tijdelijk het leefgebied van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders. Dit geldt ook voor een Torenvalk die nu huist in een oude vakwerkmast in de buurt van Hazerswoude Rijndijk. Deze mast staat op de nominatie om te worden verwijderd. Aangezien het TenneT er veel aan is gelegen om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien krijgt deze Torenvalk een nieuwe nestkast. En wel in de Wintrackmast die binnenkort gebouwd gaat worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.