Noord-zuid fietspad IJtocht tijdelijk afgesloten

Delen via:   
19 / 12 / 2019

Staatsbosbeheer heeft per 17 december tijdelijk het noord-zuid fietspad langs de IJtocht afgesloten, dat parallel loopt aan de Drie Merenweg bij Beinsdorp. Het pad is in te slechte staat om er veilig te kunnen fietsen. Staatsbosbeheer is eigenaar van dit gebied en verantwoordelijk voor de veiligheid van fiets- en wandelpaden.

Sinds eind 2018 was het fietspad afgesloten in verband met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring, die in oktober 2019 in gebruik is genomen. Na de ingebruikname heeft de aannemer het fietspad in opdracht van TenneT hersteld, waarna het dit najaar weer is opengesteld. Sindsdien ontvangt Staatsbosbeheer wekelijks klachten over de slechte staat van het fietspad. Om gebruik als fietspad weer toe te kunnen staan is herstel noodzakelijk.

TenneT gaat begin 2020  het noord-zuid fietspad langs de IJtocht dusdanig verbeteren dat er weer veilig kan worden gefietst. Het fietspad is inmiddels met bouwhekken afgesloten en Staatsbosbeheer heeft een omleidingsroute ingesteld. Om van Nieuw-Vennep naar Beinsdorp te komen, of andersom, kunt u het beste via de IJweg en de Venneperweg rijden. Voor de route Nieuw-Vennep richting Zwaanshoek/ Hoofddorp en vice versa kunt u via de IJweg en de Bennebroekerweg rijden.

Ook het fietspad vanaf de Noordelijke Randweg naar de Hillegommerdijk heeft Staatsbosbeheer om veiligheidsredenen afgesloten. Dit gebied valt buiten het tracé van de Randstad 380 kV Noordring. Het is nog niet duidelijk wanneer Staatsbosbeheer dit pad gaat herstellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.