Ondergrondse 150 kV verbinding Zoetermeer-Leiden in gebruik

Delen via:   
05 / 11 / 2018

TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. In dat kader vinden er op sommige plekken ook aanpassingen aan het 150 kV net plaats. Zoals aan de bestaande hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden. Tussen Leiderdorp en Hazerswoude Dorp is de 150 kV verbinding hier ondergronds aangelegd. In de afgelopen periode heeft de aannemer de ondergrondse kabel verbonden met de bovengrondse hoogspanningsdraden. Half november wordt de nieuwe verbinding in gebruik genomen.  

Nieuwe mast Ghoybos
Om de bestaande bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden tussen Leiderdorp en Hazerswoude-Dorp ondergronds aan te leggen moest een bestaande hoogspanningsmast in het Ghoybos bij Leiderdorp vervangen worden voor een zogenaamd opstijgpunt (OSP). Dit is een speciale mast die wordt gebouwd om een ondergrondse kabel te verbinden met bovengrondse elektriciteitsdraden. Voordat de bestaande hoogspanningsmast werd afgebroken moesten de hoogspanningsdraden 'omgehangen' worden naar een tijdelijke mast. Nu het OSP klaar is zijn begin november de hoogspanningsdraden weer teruggehangen. Als alles volgens planning verloopt wordt tegen het einde van het eerste kwartaal de tijdelijke mast weggehaald. 
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.