Onderzoek naar effect op vliegverkeer Schiphol door nieuwe hoogspanningslijn afgerond

Delen via:   
13 / 12 / 2011

Uit onderzoek van NLR Air Transport Safety Institute blijkt dat de 380 kV-hoogspanningsverbinding de luchthaven Schiphol het beste ten westen van Hoofddorp kan passeren. Om eventuele overgebleven veiligheidsrisico’s te beperken, luidt het advies dat de verbinding het beste op twee plaatsen ondergronds kan worden aangelegd.

TenneT en de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (I&M) nemen beide adviezen over.

Dat blijkt uit een aanvullend rapport van het NLR Air Transport Safety Institute, (NLR-ATSI) dat in opdracht van elektriciteitstransporteur TenneT onderzoek heeft gedaan naar de inpassing van een nieuwe hoogspanningslijn bij Schiphol. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is ieder mogelijk risico van te voren zorgvuldig onderzocht. Sinds augustus 2010 deden TenneT en het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR) onderzoek naar de eventuele risico’s die de komst van de 380 kV-verbinding met zich zou meebrengen voor het vliegverkeer. Al eerder oordeelde de inspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat het tracé aan de afgesproken richtlijnen voldeed.

Botsingsrisico

Het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding ten opzichte van de huidige situatie neemt minder toe bij realisatie van de hoogspanningsverbinding aan het westen van Hoofddorp. De reden hiervoor is dat de berekende marges in de worstcase simulaties groter zijn, wanneer het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding meer naar het westen ligt .
Voor een verdere reductie van het restrisico door middel van verkabeling adviseert het NLR dit toe te spitsen op een reductie van het botsingsrisico van een vliegtuig met de hoogspanningsverbinding.

Verkabeling bij Polderbaan

Naar aanleiding van de meetcampagne en het eerdere onderzoek stelde het NLR-ATSI een advies met betrekking tot het geplande tracé op. Het vliegveld kon het beste aan de westkant van Hoofddorp worden gepasseerd. Ook adviseerden de onderzoekers TenneT om het gedeelte van de verbinding dat het dichtst bij de Polderbaan loopt ondergronds aan te leggen. Het gaat om het deel van het tracé tussen station Vijfhuizen (net ten noorden van de A9) en daar waar het tracé afbuigt langs de Drie Merenweg (N205). Door de verbinding daar te verkabelen wordt het kleine restrisico op interferentie en op vliegongevallen nog verder gereduceerd. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu namen het advies over.

Lees hier de NLR-ATSI onderzoeken:

Meetresultaten RF interferentie van hoogspanningsverbinding en  en lunchtvaartcommunicatie

Advies inzake verkabeling

Aanvullend botsingsonderzoek

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.