Ontwerp inpassingsplan Oostzaan ter inzage

Delen via:   
07 / 11 / 2014

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu leggen op 14 november 2014 het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen (ontwerp-besluiten) voor het project Oostzaan ter inzage.

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu leggen op 14 november 2014 het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen (ontwerp-besluiten) voor het project Oostzaan ter inzage.

De ontwerp-besluiten liggen dan 6 weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Waar en hoe u dat kunt doen kunt u lezen in de kennisgeving. Alle ontwerpbesluiten (en overige informatie) kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl.

Ook wordt er een inloopavond georganiseerd. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op:

Donderdag 11 december 2014
De Kunstgreep
Kerkbuurt 4
1511 BD Oostzaan

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Naast het indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze ook mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.