Ontwikkelingen in de regio Haarlemmermeer

Delen via:   
10 / 06 / 2016

De Haarlemmermeer kent de komende jaren een groeiende vermogensvraag (behoefte aan stroom). Dit is het gevolg van economische ontwikkelingen. Datacenters willen zich in het gebied dichtbij het internetknooppunt 'AMS-IX' en de bestaande glasvezelverbindingen vestigen, glastuinbouwers breiden uit en bedrijven gaan ontwikkelen. Om deze economische ontwikkelingen structureel te kunnen faciliteren, moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van respectievelijk en TenneT en Liander op korte termijn te worden uitgebreid. 

Nieuw transformatorstation noodzakelijk

Een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is essentieel voor de regio. Daarom hebben TenneT en Liander besloten om een nieuw 150/20 kV-transformatorstation te vestigen in het gebied ‘A4-zone’. Het nieuwe transformatorstation wordt via ondergrondse kabels verbonden met het in aanbouw zijnde transformatorstation Vijfhuizen in Haarlemmermeer en het transformatorstation Nieuwe Meer in Amsterdam. De kabelverbindingen zijn tevens noodzakelijk voor het oplossen van capaciteitsknelpunten in het elektriciteitsnet van TenneT voor Amsterdam Zuid (waar onder meer de Zuidas is gelegen).

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar een geschikte locatie voor het nieuwe 150/20 kV-transformatorstation. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie voor de locatie in de zomer van 2016 afgerond.

Informatieavond in Haarlemmermeer

Op dinsdag 14 juni wordt het project A4-zone toegelicht tijdens een informatieavond. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het Raadhuis van gemeente Haarlemmermeer.

Tijdens deze avond is er gelegenheid om met medewerkers van TenneT, Liander en de gemeente Haarlemmermeer in gesprek te gaan en vragen te stellen over de bouw van het nieuwe transformatorstation en de benodigde ondergrondse kabelverbindingen naar bestaande stations.

Factsheet

Meer informatie over het project leest u in de factsheet netuitbreiding A4-zone.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van de A4-zone wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dit vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Vragen

Bij vragen neemt u contact op met het TenneT Servicecenter via 0800 8366388.
Of stuur een e-mail naar TenneTCCC@tennet.eu.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.