Sloop 150 kV-verbinding tussen Vijfhuizen en Haarlemmermeer

Delen via:   
30 / 04 / 2019

TenneT is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het slopen van de bestaande en tijdelijke 150 kV-verbinding tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen (bij de Liede) en het hoogspanningsstation Haarlemmermeer in de wijk Floriande. Aannemer Volkerinfra R380/Spie voert het werk uit namens TenneT, het traject is in drie blokken verdeeld (zie het bovenste kaartje aan dit bericht).

Werkzaamheden stap voor stap

  • De eerste stap is het voorbereiden van de mastlocatie op het slopen. Dat betekent indien nodig het aanleggen van werkterreinen, lozingsleidingen voor de bemaling en het nemen van eventuele verkeersmaatregelen.
  • Het verwijderen van de geleiders (stroomdraden) uit de masten. Voorafgaand hieraan plaatst de aannemer op sommige plekken, waar de geleiders bijvoorbeeld een weg kruisen, aan weerszijden van de weg zogenaamde jukken. Door deze beschermingsconstructies kunnen de stroomdraden tijdens het verwijderen niet op de weg vallen.
  • Afbreken van de mast. De mast wordt eerst los 'gemaakt' van het fundament, vervolgens tilt een kraan de mast omhoog, waarna de mast van onderaf wordt kortgeknipt. De afgeknipte stukken worden in een vrachtwagen gelegd en afgevoerd.
  • Verwijderen van het fundament.
  • Opruimen van de werkterreinen.
  • Herstellen van de grond in overleg met de grondeigenaar.

Wat betekent dit voor u?
De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
's avonds. Het slopen van de tijdelijke masten en de fundamenten kan wellicht enige geluidsoverlast geven.
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, heeft de aannemer in overleg met de gemeente Haarlemmermeer op een aantal plekken verkeersmaatregelen genomen.
Zo is het fiets- en wandelpad langs de IJtochtzone afgesloten van half april tot half juli. U kunt wel van de ene kant van de IJtochtzone naar de andere komen door gebruik te maken van de doorsteken over het water. Op het onderste kaartje  onderaan dit bericht  zijn deze met een groene pijl aangegeven.  

Voorzorgmaatregelen
Gelet op vergelijkbare werkzaamheden elders op het traject, heeft TenneT besloten om alle masten die nog verwijderd moeten worden, te beschouwen als masten die chroom 6 zouden kunnen bevatten. Dat betekent concreet voor de masten in de Gemeente Haarlemmermeer, dat aannemer Volkerinfra R380 de masten verwijdert door deze in delen op te knippen en deze delen in containers af te voeren. Deze methode is veilig en verantwoord, waarbij er geen risico's voor de omgeving zijn.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.