Sloop oude masten en start aanleg fundamenten nieuwe masten in Hazerswoude-Dorp

Delen via:   
06 / 02 / 2019

Onlangs heeft aannemer BAM in opdracht van TenneT de geleiders (stroomdraden) boven het Westeinde weggehaald. Nu kunnen de bestaande vakwerkmasten afgebroken worden. Vanaf 11 februari (voorbereiding starten mogelijk 8 februari) start de aannemer met het verwijderen van mastnummer 55 bij het Westeinde in Hazerswoude-Dorp in de richting van Hazerswoude-Rijndijk. (Zie onderstaand kaartje). De masten wordt eerst los 'gemaakt' van het fundament, in stukken geknipt en vervolgens afgevoerd. Het fundament van de masten wordt ook verwijderd.

Mogelijk extra beheersmaatregelen
Recent is in de grondverf van een aantal oudere masten chroom VI vastgesteld. TenneT hanteert hiervoor de vastgestelde beheersmaatregelen van de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorveiligheid (SAS)[1]  Voor het afbreken van de masten bij u in de buurt houdt dit in dat de aannemer onderzoekt of er chroom VI in de grondverf op de masten aanwezig is. Wanneer dit het geval is, dan treft de aannemer op die locaties bij werkzaamheden waar de chroom VI deeltjes vrij kunnen komen passende beheersmaatregelen om medewerkers, omwonenden, omgeving en milieu te beschermen.

Dit betekent onder andere dat medewerkers beschermende (wegwerp)overalls dragen eventueel met een gelaatsmasker. Vanuit milieuoverwegingen naar de omgeving wordt het werkterrein met schermen afgezet en verfschilfers opgeruimd, dit ter voorkoming van verspreiding van coatingresten en verfschilfers buiten het werkgebied. Met deze maatregelen gaat de aannemer op een verantwoorde manier om met de eventuele risico's op blootstelling aan chroom VI deeltjes. 

Meer informatie over wat chroom VI is en wat de gevolgen zijn van blootstelling aan chroom VI kunt u lezen in de informatiebrochure van het RIVM.

Heiwerkzaamheden en aanleg fundamenten nieuwe wintrackmasten
Na het verwijderen van de oude masten starten de heiwerkzaamheden voor de nieuwe masten (nummers 124-133) op onderstaand kaartje) tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk. Na het opbouwen van de heistelling begint het heiproces. Vanwege de hoogte van de nieuwe masten aan weerszijden van het Westeinde zijn lange in de grond gevormde palen onder het fundament nodig.

Grond gevormde palen
Dit betekent dat op de locaties Mast 124 en 125 zogenoemde vibropalen worden gebruikt. Eén stalen buis van circa 27 meter diep gaat de grond in. Hierin wordt wapening en beton aangebracht waarna de buispaal direct weer uit de grond wordt getrokken. Het heien van de stalen buizen geeft behoorlijk wat geluidsoverlast. De aannemer streeft er naar deze periode zo kort als mogelijk te laten zijn met een maximale duur van circa twee weken per mastlocatie.

Voor de overige mastlocaties zijn geen in de grond gevormde buispalen nodig. Hier komen gewone heipalen onder het fundament wat naar verwachting minder geluid maakt tijdens het heien.

Na afronding van de heiwerkzaamheden volgt de aanleg van het fundament zelf, wat een bouwtijd van ongeveer 1,5 maand kent. Als de fundering klaar is, plaatst aannemer Volker Wessels Telecom de masten. Dit zal naar verwachting in de maand mei gebeuren. Als alle masten op dit traject zijn geplaatst, vindt de montage van geleiders (stroomdraden) plaats. Hierover informeren we u op een later moment.

Planning
Mast 55, start sloop, afhankelijk van het weer op 8 of 12 februari
Aansluitend volgt de sloop van de masten richting de Oude Rijn
Mast 124: planning start opbouw naar verwachting week 7 Start heien week 7
Mast 125: start opbouw naar verwachting in week 8. Start heien week 9
Heiwerkzaamheden overige masten: starten vanaf week 8 vanaf Hazerswoude-Rijndijk richting Hazerswoude-Dorp
Aanleg fundamenten, in de maanden maart en april
Plaatsen mast 124 en 125 en overige masten in mei

Wat betekent dit voor u?
De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. In verband met de geluidsoverlast van de heiwerkzaamheden van de vibropalen op de twee locaties van mast 124 en 125 start het heien daar niet voor 08.00 uur 's ochtends. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft hiertoe een ontheffing verleend. Het slopen van de tijdelijke masten en de fundamenten kan wellicht enige geluidsoverlast geven. Tijdens de werkzaamheden nabij het Westeinde zet aannemer BAM voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers verkeersgelaars in. Het bouwverkeer rijdt via de N11, N209 naar de Vierheemskinderenweg richting het bouwterrein van de mastnummers 129-132. Via de Westzijderweg en het Westeinde worden de overige locaties bereikt. Dit geldt voor het reguliere transport. Het zware transport gaat via de bouwweg.

[1] 'Toepassing chroom VI in ProRail objecten. Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid. Versie 6.0; 18 juni 2018

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.