Snoeiwerkzaamheden N205 Beinsdorp-Nieuw Vennep

Delen via:   
11 / 08 / 2017

TenneT voert al enige tijd werkzaamheden uit voor de nieuwe 380kV- hoogspanningsverbinding in Haarlemmermeer. Binnenkort starten de werkzaamheden ook langs de N205 ter hoogte van Beinsdorp en Nieuw Vennep.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt vanaf medio augustus beplanting weggehaald. Dit is nodig voor de aanleg van werkwegen en werkterreinen voor het verwijderen van de bestaande vakwerkmasten (mast 48 t/m mast 52) en de aanleg van de toekomstige 380kV- hoogspanningsverbinding (mast 187-mast 196). Bekijk het overzichtskaartje. Het gaat om bomen en struiken die liggen in de strook onder de verbinding. De nieuwe 380 kV verbinding wordt hier op vrijwel dezelfde plaats gebouwd als de bestaande 150 kV verbinding die wordt afgebroken.

Het snoeien zal ongeveer 2 a 3 weken duren. Voor het autoverkeer gelden er geen specifieke verkeersmaatregelen. De in- en uitritten van werkwegen en werkterreinen zijn aangegeven met borden en markeringen en afhankelijk van de hoeveelheid werkverkeer wordt bij in- en uitritten fietsverkeer ter plaatse omgeleid.

Nieuwe landschappelijke inrichting

Nadat de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding klaar is, wordt het gebied landschappelijk weer helemaal opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer (de beheerder van dit deel van de IJtochtzone), de gemeente en TenneT zijn op dit moment bezig met de uitwerking van de inrichtingsplannen, die naar verwachting dit najaar klaar zijn. Na afronding van de werkzaamheden worden de plannen direct uitgevoerd, zodat de IJtochtzone landschappelijk een aantrekkelijk natuurgebied wordt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.