Spreekbuis voor ondernemers

Delen via:   
15 / 01 / 2018

Op maar liefst drie bedrijventerreinen is Cees van der Kolk, Parkmanager bij Parkmanagement IJmond, hét aanspreekpunt voor bedrijven en ondernemers. Zo ook op bedrijventerrein Wijkermeer in Beverwijk. Dit is het hart van het gebied waar gewerkt wordt aan de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring. De redactie gaat in gesprek met Cees om te kijken wat er zoal in dit gebied leeft.

Taken
Ondernemers, het woord zegt het al, zijn druk met ondernemen. En niet met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding en alles wat daarbij komt kijken,” begint Cees. “Daarom zie ik mijzelf als spreekbuis richting allerlei partijen die te maken hebben of krijgen met het bedrijventerrein, waar onder andere Etos, De Tuinen en Sissyboy gevestigd zijn. Hiervoor kon je mijn functie vergelijken met die van een conciërge. Terwijl ik nu veel meer bezig ben met het waardevast houden van een bedrijventerrein. Een van mijn taken is bijvoorbeeld het waarborgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Is het terrein veilig? Vinden er op plekken criminele activiteiten plaats? Zo ja, wat kunnen we hier aan doen? Of denk aan de groenvoorziening. Gemeenten vinden bijvoorbeeld dat een grashoogte van 90 centimeter acceptabel is binnen het kwaliteitsbeeld van een bedrijventerrein, terwijl ondernemers een hoogte van circa 30 centimeter acceptabel vinden voor een nette aanblik.”

Noodzakelijk
Allemaal punten waarbij Cees proactief meedenkt met de ondernemers en daar vervolgens naar handelt. En dat geldt ook als het gaat om de aanleg van de Noordring. “We zijn allemaal doordrongen van het nut van de aanleg. Dat staat als een paal boven water. We maken tenslotte allemaal gebruik van de elektriciteit. Zeker een bedrijf als Moens Moulding, die zo’n zeven gigawatt afneemt”, lacht Cees. ”Dus daar ligt het niet aan. Ik kijk meer naar wat de consequenties zijn, en de eventuele hinder die een bedrijf kan ondervinden van de aanleg.”

Informatievoorziening
Toen een van Cees’ klanten met de brief die TenneT stuurde over de werkzaamheden bij hem kwam, is hij direct gaan bellen. “Mijn vragen werden keurig beantwoord en ik ben natuurlijk naar de informatiemiddagen geweest. Daar zie je geen ondernemer, maar mij wel. Over de communicatie niets dan goeds. En tot nu toe hebben de werkzaamheden nog voor weinig overlast gezorgd,” zegt Cees. De informatie die Cees krijgt, twittert en e-mailt hij weer naar zijn klanten. Is er een bepaald gedeelte van het terrein lastiger te bereiken, dan zorgt Cees ervoor dat de bedrijven, die daar last van kunnen hebben vooraf goed geïnformeerd zijn. En dat ze weten hoe hun klanten via een andere route het bedrijf kunnen bereiken.

Cees: “Ik zie nu dat er aparte ingang gemaakt is, zodat de vrachtwagens het materiaal, zoals de masten en de transformatoren, kunnen leveren. Ik ken het gebied goed en weet dat er bij Schieland veel op de weg geparkeerd wordt, omdat er een tekort aan parkeerplaatsen is. Ik ga kijken of dat dit geen problemen veroorzaakt voor het transport. Door voortijdig een situatie in kaart te brengen kun je overlast voorkomen”, stelt Cees. Verder gaat hij ook zelf bij ondernemers langs om te vragen of ze ergens last van ondervinden. “Door een goed contact met de bedrijven op ons terrein kan ik vroegtijdig knelpunten signaleren en doorspelen aan TenneT. Tot nu is het niet nodig geweest, maar ik wil er zeker van zijn dat alles goed verloopt.”

Dat Cees indirect meewerkt aan een voorspoedige aanleg van een uniek project vindt hij alleen maar mooi. In Nederland is deze verbinding het grootste infrastructurele project dat uitgevoerd wordt. Een 20 kilometer 380 kV-verbinding ondergronds is nog nooit eerder in de wereld aangelegd. “Fantastisch dat ik hier ook aan bij kan dragen.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in onze nieuwsbrief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.