Start aanleg van twee fundamenten Vijfhuizerweg en de Driemerenweg (N205) in Haarlemmermeer

Delen via:   
17 / 11 / 2015

De werkzaamheden starten eind week 47 begin week 48 (20 of 23 november) en vinden plaats op het parkeerterrein in de hoek die ten zuiden van de Vijfhuizerweg en ten westen van de Driemerenweg (N205) in Haarlemmermeer ligt.

Hier start TenneT TSO B.V. binnenkort met de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. Het betreft een vervroegde aanleg van twee fundamenten voor twee hoogspanningsmasten, vooruitlopend op de verdere werkzaamheden die in de loop van 2016 zullen starten.

Deze pilot is niet gericht op het ontwerp van de fundamenten maar op het bouwproces. De ervaringen die de aannemer hiermee opdoet, worden gebruikt in de verdere uitvoeringsfase. Het doel is te komen tot een werkwijze die zo soepel en snel mogelijk verloopt met zoveel mogelijk beperking van hinder voor de omgeving.

Werkzaamheden aanleg funderingen mastlocaties

Het werk bestaat uit het aanleggen van de funderingen voor de mastlocaties 208 en 209 (op het bijgevoegde kaartje vindt u het gebied met de werkzaamheden).
 
Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer VolkerInfra. De eerste activiteiten bestaan uit het rooien en snoeien van struiken en bomen en aanleggen van werkwegen en werkterreinen. Gedurende de bouwwerkzaamheden  kunt u meer transport- en werkverkeer verwachten dan normaal in de omgeving. Het transport van het werkverkeer zal gebruik maken van de openbare wegen via de afslag Vijfhuizen en gaat vervolgens over de Driemerenweg naar het werkterrein. Wij streven ernaar om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Heiwerkzaamheden

Aansluitend op de snoeiwerkzaamheden, starten de heiwerkzaamheden die enige geluidsoverlast kunnen geven voor u als omwonende. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces zal in totaal ca 1 week duren. Na het heien van de palen wordt de bouwput gegraven. Er wordt gewerkt van 07.00 tot 16.00 uur. Om de werkzaamheden binnen de gestelde periode af te ronden kan er incidenteel tot 19.00 uur. doorgewerkt worden.

De fundering

Vervolgens wordt het beton gestort waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet een maand uitharden. Van deze werkzaamheden zult u waarschijnlijk weinig tot geen overlast ondervinden. TenneT verwacht per mastlocatie 7 tot 9 weken nodig te hebben voor de bouw van het fundament. Dit betekent dat naar verwachting eind januari 2016 de werkzaamheden zullen zijn afgerond. De nieuwe masten zullen in een later stadium op de fundamenten worden geplaatst.

Vragen?

Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben over deze pilot. Uiteraard informeren wij u in de loop van 2016 over de planning van alle overige werkzaamheden.
Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl)

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.