Start bovengrondse aanleg verbinding Rijpwetering-Leiderdorp

Delen via:   
12 / 04 / 2018

Tussen de Zuidelijke Ringvaart en Bleiswijk wordt op steeds meer plekken gewerkt aan de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring. Zo ook langs de Blauwemolenweg in Rijpwetering. Daar is aannemer BAM eind maart begonnen met het inrichten van de mastlocaties. Deze werkzaamheden waren eerder uitgesteld. De belangrijkste oorzaak was dat de extreem zware transporten van 50 ton en meer niet over de Zuidweg heen mochten rijden. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden en kan het werk weer opgepakt worden.

Inrichten bouwlocaties
Voor het inrichten van de bouwlocaties wordt materiaal aangevoerd over de Zuidweg. Dit is mogelijk omdat deze transporten niet zwaarder zijn dan 50 ton. Inmiddels is gestart met de eerste locatie. De verwachting is dat dit voor een piek in vrachtverkeer op de Zuidweg zorgt dat een aantal keer per uur over deze weg rijdt.  TenneT en BAM zullen er alles aan doen om de overlast  tot het minimum te beperken. 

Heiwerkzaamheden
Als de bouwlocaties zijn ingericht gaat BAM beginnen met de funderingen. Vanaf medio mei komt er op deze locaties een heistelling te staan die betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces duurt per mastlocatie maximaal een week. Voor elke fundering geldt een bouwtijd van ongeveer 1,5 maand. Als de fundering klaar is kunnen de masten geplaatst worden. De verwachting is dat dit in de maand juli gaat gebeuren.  
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.