Start kap, en snoeiwerkzaamheden Park de Groene Weelde in Haarlemmermeer

Delen via:   
18 / 02 / 2016

Omstreeks 22 februari 2016 starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding. We beginnen met kap- en snoeiwerkzaamheden van bomen in een gedeelte van Park de Groene Weelde, gelegen ten noorden van Hoofddorp. 

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Randstad 380 kV Noordring (R380). Dit project omvat de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk en de vernieuwing van deels bestaande 150 kV verbindingen.

De werkzaamheden in februari en maart 2016

Het snoeien en kappen van de bomen in Park de Groene Weelde is nodig om terrein vrij te maken voor de werkwegen en werkterreinen die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe funderingen waar in een later stadium de nieuwe Wintrack hoogspanningsmasten op komen te staan. De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd voor aanvang van het broedseizoen op de plekken, die met groene en gele kaders zijn gemarkeerd op onderstaand kaartje. Ook worden er op sommige plaatsen tussen de markeringen bomen gekapt. Dit is nodig om de verschillende mastlocaties te kunnen bereiken.  

Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van TenneT door aannemer Volker Infra. Het deel binnen het groene kader wordt gekapt door Staatsbosbeheer. Naar verwachting zullen de werkzaamheden circa vier weken in beslag nemen. De aanleg van werkterreinen en werkwegen en de daarop volgende feitelijk bouwwerkzaamheden starten medio 2016.

Gebruik ingang park aan westzijde van het pannenkoekenhuis

Het Park de Groene Weelde blijft tijdens de werkzaamheden geopend. Wel zal vanaf 22 februari 2016 de toegang tot Park de Groene Weelde vanaf de ingang van het Pannenkoekenhuis regelmatig gesloten zijn. Als we niet in de directe omgeving aan het werk zijn staat het hek open, dit geldt ook in de weekenden. Als het hek gesloten is, kunt u de andere ingang aan de westzijde van het Pannenkoekenhuis gebruiken. Op het kaartje aangegeven met een groene pijl. 

Vragen?

U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email. Meer informatie over het project is ook te vinden op onze website en Facebookpagina.

Legenda kaartje:

  • Rode lijn: nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding
  • Groene kader opstijgpunt, dit is de locatie waar de bovengrondse verbinding overgaat in het ondergrondse tracé dat zuidwaarts richting het gebied Boseilanden loopt
  • Blauwe lijn: bestaande 150 kV verbinding
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.