Start werkzaamheden bestaande masten in Lisse en Sassenheim

Delen via:   
30 / 11 / 2017

Op 20 november zijn service provider Reddyn en aannemer Goossen Te Pas Bouw in opdracht van TenneT gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden om de fundaties en de masten 28A t/m 38 tussen Lisse en Sassenheim te verstevigen en het vernieuwen van de geleiders (stroomdraden).

Het aanpassen van de bestaande 150 kV- hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Sassenheim en het opstijgpunt Turfspoor (mast 38, zie het overzichtskaartje) is nodig om de transportcapaciteit te vergroten en de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen waarborgen. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Randstad 380 kV, waar TenneT bezig is met de aanleg van een nieuwe 380 kV verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen.

Werkzaamheden
Ter voorbereiding op de werkzaamheden is eerst wat beplanting weggehaald. Dit is nodig voor de aanleg van werkwegen en werkterreinen voor het aanpassen van de bestaande vakwerkmasten. Voor de omgeving betekent dit dat er wellicht meer bouwverkeer in de omgeving is. Na de aanleg van de werkterreinen zullen de funderingen van de masten worden verzwaard met extra beton en staal. Dit kan mogelijk geluidshinder met zich meebrengen.

Uiteindelijk worden de geleiders (stroomdraden) vervangen in de masten. Met de bestaande geleider halen we een lierdraad omhoog die vervolgens de nieuwe geleider in de hoogte trekt. Met de grondeigenaren en gebruikers stemmen we af wanneer dit gebeurt zodat de overlast beperkt is. Wellicht zult u in de omgeving kleine houten jukken zien staan, dit zijn constructies die ervoor zorgen dat de geleiders niet op de weg terecht komen. Na afloop van de werkzaamheden zullen de werkwegen en terreinen weer opgeruimd worden en wordt de grond weer hersteld.

Gedurende de werkzaamheden worden er geen wegen afgesloten. Ter hoogte van de inritten van toegangswegen plaatsen we borden om het bouw- en wegverkeer te waarschuwen . In overleg met het hoogheemraadschap zullen op bepaalde tijden korte stremmingen voor de Ringvaart gelden.

Vanaf 20 november starten de eerste (voorbereidende) werkzaamheden nabij mast 37 en mast 36. Bij elke mast locatie zullen de werkzaamheden zoals boven omschreven plaatsvinden. Zoals de planning er nu uitziet zijn de werkzaamheden in de tweede helft van 2018 afgerond, echter deze is altijd afhankelijk van invloeden van buitenaf en kan wellicht nog op detail wijzigen.

Vragen
Wij hopen u met bovenstaande informatie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl). Meer informatie over het project is ook te vinden op Facebook: facebook.com/RandstadNoordring.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.