Start werkzaamheden gemeente Haarlemmerliede

Delen via:   
11 / 03 / 2015

Binnenkort start TenneT TSO B.V in de gemeente Haarlemmerliede met de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk en de vernieuwing van deels bestaande verbindingen. Tijdens deze vervanging blijft de stroomvoorziening van de bestaande 150kV verbinding in bedrijf. De bestaande verbinding wordt tijdelijk omgeleid omdat er (gedeeltelijk) vlakbij de bestaande verbinding gewerkt wordt aan de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hiervoor worden tijdelijke masten gebruikt.

Werkzaamheden aanleg funderingen Mast 21 tot Mast 26

De bouwwerkzaamheden starten als eerste in de hoek gelegen tussen de A200 en de A9 richting Spaarnwoude (op het bijgevoegde kaartje vindt u het gebied met de werkzaamheden bij Mast 21 tot Mast 26).

Rood: nieuwe 380kV verbinding
Wit: te verwijderen 150kV verbinding
Blauw: tijdelijke 150kV verbinding
Groen: openbare transportroutes
Bruin: werkterreinen en werkwegen

De eerste activiteiten bestaan uit het aanleggen van werkwegen en werkterreinen. In deze periode kunt u meer transport- en werkverkeer verwachten dan normaal in de omgeving. Het transport en vervoer gebeurt middels vrachtwagens en bestuurbare grote kruiwagens op rupsen.
Het werk bestaat de eerste periode uit het aanleggen van de funderingen voor de mastlocaties op dit gedeelte van het tracé. Het werk wordt uitgevoerd door  aannemer Heijmans. Volker Wessels Telecom plaatst daarna de masten. Het transport van het werkverkeer zal voor Mast 21 tot Mast 25 gebruik maken van de openbare wegen en vervolgens via de werkwegen en werkterreinen. De openbare transport routes lopen via: de Camera Obscuraweg, de Robertus Nurksweg, de Haarlemmerstraatweg, de tunnel onder A200 en de Oude Notweg.
Wij streven ernaar om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Heiwerkzaamheden

Aansluitend starten de heiwerkzaamheden die enige geluidsoverlast kunnen geven voor u als omwonende. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces zal gemiddeld 2 weken duren per mastlocatie. Na het heien van de palen wordt de bouwput gegraven.

De fundering

Vervolgens wordt het beton gestort waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog een maand uitharden. Van deze werkzaamheden zult u waarschijnlijk weinig tot geen overlast ondervinden. TenneT verwacht per mastlocatie 7 tot 9 weken nodig te hebben voor de bouw van het fundament

Plaatsen van de Wintrack mast

De nieuwe masten zullen gefaseerd op de fundamenten worden geplaatst. De mastonderdelen worden met speciaal transport aangevoerd waarna de delen met twee hijskranen op het fundament worden geplaatst en vastgezet. Het plaatsen van een mast neemt ongeveer 1 à 2 dagen in beslag en zal weinig overlast geven.

Tijdelijke hoogspanningsverbinding

Het transportverkeer dat nodig is voor de aanleg van de tijdelijke verbinding maakt gebruik van dezelfde routes. De werkzaamheden voor de tijdelijke verbinding zijn minder omvangrijk, waardoor hiervoor ook minder verkeer nodig is.

Planning*

Naar nu te verwachten ziet de lange termijn planning er als volgt uit:

  • Het realiseren van de funderingen is medio januari 2016 gereed.
  • Het plaatsen van de masten in dit gebied is medio februari 2016 gereed
  • De tijdelijke verbinding blijft staan tot het tweede kwartaal 2017
  • De nieuwe verbinding gaat het tweede kwartaal van 2017 in bedrijf.
  • De bestaande 150kV verbinding wordt verwijderd na de ingebruikneming van de nieuwe hoogspanningsverbinding in het tweede kwartaal van 2017.

* Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl) Meer informatie over het project is ook te vinden op www.randstad380kv.nl. Hier vindt u de actuele informatie over de planning en de werkzaamheden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.