Start werkzaamheden Ghoybos in Oud Ade

Delen via:   
02 / 02 / 2016

Begin februari 2016 starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de (tijdelijke) verbinding. Gestart wordt met kap- en snoeiwerkzaamheden van bomen in een gedeelte van het Ghoybos. 

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Randstad 380 kV Noordring (R380), de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk en de vernieuwing van deels bestaande 150 kV verbindingen.

De werkzaamheden in februari 2016

Het snoeien van de bomen in het Ghoybos is nodig om terrein vrij te maken voor de bouw van de tijdelijke mast en het verplaatsen van de hoogspanningslijnen. Het gaat om een gebied in het midden van het Ghoybos direct naast de plaats van de bestaande verbinding. De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd voor aanvang van het broedseizoen. Op het kaartje kunt u zien waar dit plaatsvindt  De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van TenneT door aannemer BAM. Naar verwachting zullen de werkzaamheden circa 5 weken in beslag nemen. 

Wat betekent dit voor u?

Vanaf begin februari 2016 kunt u hinder ondervinden door verkeersmaatregelen aan het Bospad en de Zuidzijderweg. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden nabij het fietspad, wordt dit onder begeleiding gedaan om de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen.
De kapwerkzaamheden kunnen mogelijk enige geluidsoverlast geven door het geluid van zaag- en freesmachines. 

De verdere werkzaamheden aan het project Randstad 380 kV zullen medio 2016 starten. Voorafgaand hieraan zullen wij u informeren waar, wanneer welke activiteiten plaats vinden. TenneT is nog met provincie en gemeente in gesprek over het herstel van de gekapte delen van het bos na afloop van de werkzaamheden.

Een nieuwe en een tijdelijke hoogspanningsverbinding

Vanaf het Ghoybos wordt een bestaande bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding onder de A4 (bij verkeersknooppunt Hoogmade) richting Hazerswoude-Dorp. Tijdens deze vervanging zal de stroomvoorziening van de 150 kV verbinding niet worden afgesloten. Er zal gebruik worden gemaakt van een omleiding middels een tijdelijke verbinding. Hiertoe wordt een tijdelijke mast in het Ghoybos geplaatst. De vervanging van de 150 kV verbinding is één van de eerste onderdelen van het project Randstad 380kV Noordring. Daarnaast wordt er een nieuwe 380 kV verbinding aangelegd.

Vragen?

U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email.
Meer informatie over het project is ook te vinden op Facebook

Legenda:

  • Paars: gebied waar snoei-, en kap werkzaamheden plaatsvinden
  • Rode lijn: nieuwe 380 kV verbinding
  • Blauwe lijn: tijdelijke 150 kV verbinding
  • Lichtblauwe lijn: bestaande 150 kV lijn die vanaf punt 074 naar het zuiden wordt verwijderd (gearceerd met kruisjes)
  • Gele lijn: nieuwe ondergrondse 150 kV kabel die in de plaats komt van de bovengrondse 150 kV verbinding
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.